Aktualności

20. SEMINARIUM Stypendystów Fundacji RADIOKOMUNIKACJA I TECHNIKI MULTIMEDIALNE

ATHENS

     
Zarząd Fundacji Wspierania Rozwoju Radiokomunikacji 
i Technik Multimedialnych  zaprasza na 20. Seminarium 
stypendystów Fundacji.

Termin: 11 grudnia 2019 (środa)
Czas: godz. 10:15 – 14:50
Miejsce: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PW, ul. Nowowiejska 15/19, Warszawa
4 piętro,  sala 428

  

Program Seminarium

10 15 – 11 20         Sesja I  -  Urządzenia systemów IoT

11 20 – 11 35          Przerwa na kawę

11 35 – 12 30          Sesja II -  Technika antenowa

12 30 – 12 45          Przerwa na kawę

12 45 – 13 55          Sesja III  -   Techniki pomiarowe

13 55 – 14 10          Przerwa na kawę

14 10 – 14 50          Sesja IV -   Projekty KNRiCPS

  

Sesja  I

10 15 – 11 20

Urządzenia systemów IoT

Sesja  II

11 35 – 12 30

Technika antenowa

Sesja  III

12 45 – 13 55

Techniki pomiarowe

Sesja  IV

14 10 – 14 50

Projekty Koła Naukowego
Radiolokacji
i Cyfrowego
Przetwarzania Sygnałów

Przewodniczący:  

Emil Kowalczyk
Orange Labs Polska

Przewodniczący:  

Yevhen Yashchyshyn
IRTM PW

Przewodniczący:  

Konrad Jędrzejewski
ISE PW

Przewodniczący:  

Zbigniew Gajo
WEiTI PW

Robert Kołakowski

Etykieta hybrydowego systemu lokalizacyjnego UWB/BLE              

Natalia Lubojemska

Układ do rejestracji trasy ruchu osób z wykorzys taniem odbiornika GPS 
i modemu sieci
komórkowej

Natalia Osiadała

Wykorzystanie czujników inercyjnych
do monitorowania parametrów  życiowych 
i aktywności osób
starszych

Kamil Szczypkowski

Bezprzewodowa metoda wyznaczania zysku anteny
na podstawie jednowrotowego pomiaru fal rozproszonych 
na antenie

Jakub Gawlik

Projekt szyku antenowego typu Van Atta pracującego
na częstotliwości 24 GHz

Piotr Czekała

Analiza propagacji wiązki radiowej
w atmosferze metodą śledzenia promieni

Jerzy Cuper  

Skalarny analizator obwodów  do rezo nan
-sowych pomiarów materiałów

Agata Olszewska

Badanie bez kontaktowych
wizyjnych  metod pomiaru pulsu

Julia Kłos

Weryfikacja możliwości realizacji systemu radio lo kacji pasywnej 
z wykorzys taniem systemu LOFAR

Aleksander Droszcz

Charakterystyki kierun kowe subapertur systemu
LOFAR  w kontekście przetwarzania sygnałów w radio
-lokacji pasywnej

Krzysztof Stasiak

Detekcja  i dwu
-wymiarowe śledzenie dronów  we współrzęd
-nych kartezjańskich 
za pomocą radaru FMCW

Wojciech Brodowski

Zastosowanie odbiornika szerokopasmowego jako  wielofunkcyjnego urządzenia radarowego 
w systemie radaru bistatycznego

   

Zarząd Fundacji

Józef Modelski (Prezes) 

Andrzej Buchowicz

Jerzy Kołakowski

  

Komisja Konkursowa ds. Stypendiów

Zbigniew Kulka (Przewodniczący)

Andrzej Dąbrowski

Przemysław Rokita

  

Komitet Organizacyjny Seminarium

Jerzy Kołakowski                         22 234-76-35

Anna Czarnecka                           22 234-79-10

Sebastian Kozłowski                   22 234-60-88

   

Potwierdzenia udziału w seminarium

   

Pobierz program seminarium

20.seminarium_program (pdf, 351,84 kB)