Badacze z WEiTI nagrodzeni w konkursie "Innowacje dla Sił Zbrojnych RP"!

Z przyjemnością informujemy, że w tegorocznej edycji konkursu „Innowacje dla Sił Zbrojnych RP” nagrodzony został projekt "uSAR - Zastosowanie technik mikrofalowych do obserwacji powierzchni ziemi"” zrealizowany na naszym Wydziale, w Instytucie Systemów Elektronicznych pod kierownictwem z ramienia PW dra hab. inż. Piotra Samczyńskiego w konsorcjum z Instytutem Technicznym Wojsk Lotniczych (ITWL-Lider projektu)

 

(na zdjęciu od lewej mgr. inż. Damian Gromek (PW), prof. dr. hab. inż. Krzysztof Kulpa (PW), prof. dr. hab. inż. Andrzej Panas (ITWL), dr hab. inż. Piotr Samczyński (PW), mgr. inż. Maj Mordzonek (ITWL), dr inż. Jarosław Krzonkalla (ITWL) )

 

Gala wręczenia nagród odbyła się 22 marca 2017 r. w Centrum Konferencyjnym  Wojska Polskiego w Warszawie.

 

 

Inspektorat Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych już po raz trzeci był organizatorem konkursu na najlepsze innowacyjne rozwiązanie techniczne w dziedzinie obronności „Innowacje dla Sił Zbrojnych RP”.  Konkurs zorganizowano pod patronatem honorowym Ministra Obrony Narodowej Pana Antoniego Macierewicza, zaś Komitetowi Honorowemu przedsięwzięcia przewodniczył Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Pan Bartosz Kownacki.

 

Zgłoszono aż174 wnioski konkursowe. Projekty były nagradzane w następujących kategoriach:

  • koncepcje; 
  • projekty badawczo-rozwojowe;
  • oraz prototyp/wyrób gotowy. 

 

 

 

Podczas gali zostały przedstawione dwie prace z Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, które powstały w Zespole Technik Radiolokacyjnych pod kierownictwem prof. dr. hab. inż. Krzysztofa Kulpy:

 

1. Nagrodzony został projekt badawczo-wdrożeniowy: "uSAR – Zastosowanie technik mikrofalowych do obserwacji powierzchni ziemi" realizowany przez konsorcjum Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych (Lider) i Politechnikę Warszawską w okresie 01.12.2012 - 30.10.2015 finansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) w ramach Programu Badań Stosowanych.

 

Kierownikiem projektu z ramienia Politechniki Warszawskiej był dr hab. inż. Piotr Samczyński. Nad projektem ze strony PW pracował zespół w składzie: dr hab. inż. Piotr Samczyński, prof. dr hab. inż. Krzysztof Kulpa, dr hab. inż. Mateusz Malanowski, dr hab. inż. Jacek Misiurewicz, mgr inż. Damian Gromek, mgr inż. Maciej Wielgo, mgr inż. Jędrzej Drozdowicz, mgr inż. Krzysztof Borowiec, mgr inż. Krzysztof Radecki, mgr inż. Adam Gorzelańczyk, mgr inż. Piotr Krysik, mgr inż. Paweł Dzwonkowski, mgr inż. Adam Grabowski, mgr inż. Grzegorz Krawczyk, mgr inż. Karol Klincewicz.

 

 

Celem projektu było opracowanie, wykonanie i przeprowadzenie prób w locie demonstratora technologii mikro radaru z syntetyczną aperturą (uSAR) o wysokiej rozróżnialności (15cm/15cm) pozwalającego  na tworzenie zobrazowań radarowych powierzchni ziemi w czasie rzeczywistym , niezależnie od panujących warunków, pory dnia, czy nocy  do praktycznego wykorzystania i montażu na krajowym niewielkim bezzałogowym statku powietrznym (BSP) o udźwigu do 10kg. Opracowany radar jest pierwszym w Polsce systemem SAR o tak wysokiej rozdzielczości. 

 

>>ZOBACZ FILM!

 

2. Podczas Gali przedstawiona została koncepcja: "Radar pasywny pasma DVB-T obrazujący powierzchnię ziemi w technice syntetycznej apertury na powietrzne autonomiczne platformy bezzałogowe". Koncepcja została opracowana w ramach doktoratu realizowanego przez mgr. inż. Damiana Gromka.

 

Serdecznie gratulujemy Laureatom!