Dr hab. inż. Wojciech Mazurczyk i dr inż. Krzysztof Cabaj w radiu TOK FM. Zapraszamy do wysłuchania audycji!

Minęło kilka miesięcy od oficjalnego ogłoszenia inicjatywy Criminal Use of Information Hiding (CUIng), której pomysłodawcą jest dr hab. inż. Wojciech Mazurczyk pracownik naszego Wydziału i opiekun Koła Naukowego Bezpieczeństwa Informacyjnego.

 

Dziś możemy usłyszeć o niej – jak również o innych zagadnieniach z obszaru cyberbezpieczeństwa – w mediach!

Zapraszamy do wysłuchania audycji w Radiu TOK FM pt. "Kiedy komputer składa się zakładnikiem". W programie OFF Czarek red. Cezary Łasiczka rozmawia z dr. hab. inż. Wojciechem Mazurczykiem i dr inż. Krzysztofem Cabajem

 

>>AUDYCJA DOSTĘPNA JEST TUTAJ!!!

 

 

Przypomnijmy, że celem inicjatywy Criminal Use of Information Hiding (CUIng) jest połączenie sił ekspertów z różnych środowisk: uczelni, przemysłu, służb i instytucji, aby monitorować wykorzystywanie technik ukrywania informacji przez (cyber)przestępców i opracować metody skutecznego przeciwdziałania.

 

O szczegółach można przeczytać również w >>WYWIADZIE "Być zawsze o krok przed cyberprzestępcą" publikowanym na naszej stronie!