III Konferencja Studenckich Kół Naukowych WEiTI PW

7 grudnia 2017 r. odbyła się III Konferencja Studenckich Kół Naukowych WEiTI PW, podczas której studenci zaprezentowali swoją działalność.

 

Miejscem konferencji było Audytorium Centralne Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych. W sesjach plenarnych swoich reprezentantów miały: Koło Naukowe Bionik, Biomedyczni, AUTONET, Koło Naukowe Innowacyjnych Technologii Informatycznych, Koło Naukowe Modelowania Elektromagnetycznego oraz Koło Naukowe Radiolokacji i Cyfrowego Przetwarzania Sygnałów. 

 

W trakcie spotkania przedstawiciele Kół mogli wygłosić referat dotyczący swoich osiągnięć naukowych lub zaprezentować zrealizowany projekt.

 

Nagrodę za najlepszy referat otrzymali Jerzy Cuper oraz Adam Pacewicz z Koła Naukowego Modelowania Elektromagnetycznego za referat "Stanowisko do charakteryzacji materiałów w paśmie fal milimetrowych".

 

 

Referaty wygłoszone podczas II Konferencji Studenckich Kół Naukowych WEiTI zostaną opublikowane w trzecim tomie książki „Praca studenckich kół naukowych WEiTI".