Jubileusz 80-lecia urodzin profesora Bogdana Galwasa

Gościem Specjalnym Rady Wydziału w dniu 27.11.2018 r. był profesor Bogdan Galwas, który niedawno obchodził swoje 80. urodziny.

 

Jubilat profesor Bogdan Galwas jest osobą bardzo ściśle związaną z Politechniką Warszawską i Wydziałem Elektroniki i Technik Informacyjnych. W latach 1987–1990 był prorektorem Politechniki Warszawskiej. W 1991 roku stworzył i przez 10 lat kierował Studiami Doktoranckimi Elektroniki i Telekomunikacji przy Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych.

 

W 1999 roku został pełnomocnikiem Rektora ds. nowych technologii i form kształcenia, z zadaniem uruchomienia studiów na odległość w Internecie.  W latach 2005-2008 sprawował funkcję dziekana WEiTI. 

 

 

Na długiej liście osiągnięć Jubilata znajdują się między innymi: opracowanie i wdrożenie w Politechnice Warszawskiej modelu kształcenia przez internet SPRINT oraz stworzenie Ośrodka Kształcenia na Odległość OKNO. 

 

Za swoje zasługi był wielokrotnie wyróżniany, a wśród najważniejszych nagród jest Nagroda Ministra Edukacji Narodowej za uruchomienie studiów przez Internet (2004).

 

 

Więcej na temat naukowej działalności Jubilata można przeczytać tutaj:

Profesor Bogdan Galwas (pdf, 114,03 kB)

  

Jeszcze raz składamy Jubilatowi najserdeczniejsze życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności!