Nagroda naukowa PAN dla dr. hab. inż. Bartłomieja Salskiego!

Z przyjemnością informujemy o prestiżowym wyróżnieniu, które trafiło do rąk dr. hab. inż. Bartłomieja Salskiego –  adiunkta w Instytucie Radioelektroniki i Technik Multimedialnych naszego Wydziału! Otrzymał on nagrodę naukową Wydziału IV Nauk Technicznych PAN.

 

Wydział IV Nauk Technicznych PAN nagrodził dr. hab. inż. Bartłomiejowi Salskiemu za cykl publikacji dotyczących opracowania pełnofalowych modeli elektromagnetycznych materiałów oraz struktur o szczególnym znaczeniu, w tym grafenu, cienkich warstw kompozytowych, laserów, metamateriałowych paneli absorpcyjnych, czy światłowodów fotonicznych stosowanych do generacji superkontinuum. 

 

 

Serdecznie gratulujemy!

 

 

Dr hab. inż. Bartłomiej Wacław Salski – Tytuł magistra inżyniera uzyskał w 2006 r. Stopień naukowy doktora nauk technicznych otrzymał w 2010 r (wyróżniona). Stopień naukowy doktora habilitowanego (2015).

 

Adiunkt w Zakładzie Techniki Mikrofalowej i Radiolokacyjnej Instytutu Radioelektroniki. Zainteresowania naukowe: charakteryzacja elektromagnetyczna materiałów, grzanie mikrofalowe, promieniowanie i rozpraszanie fal elektromagnetycznych, anteny, symulacje elektromagnetyczne, kryształy fotoniczne, optyczne zjawiska nieliniowe.