Najlepsi w swoich dziedzinach

Studenci WEiTI z kolejnymi sukcesami! W XXV Ogólnopolskim Konkursie im Adama Smolińskiego na najlepszą pracę dyplomową obronioną w roku akademickim 2015/2016 wyróżnieni zostali mgr inż. Bartosz Janaszek oraz mgr inż Andrzej Manujło.

  

Mgr inż. Bartosz Janaszek (Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki) otrzymał nagrodę I stopnia za pracę pt. "Analiza własności optycznych metamateriałów hiperbolicznych funkcjonalizowanych grafenem" napisaną pod kierunkiem prof. dr. hab. inż. Pawła Szczepańskiego.

 

 

Mgr inż. Andrzej Manujło (Instytut Systemów Elektronicznych) został wyróżniony nagrodą II stopnia, a promotorem pracy magisterskiej pt. "Projekt koncepcyjny i realizacja zautomatyzowanego interferometru Talbota do nanoszenia światłowodowych siatek Bragga" był dr inż. Tomasz Osuch.

  

  

Konkurs organizowany był przez SEP (Stowarzyszenie Elektryków Polskich), które jest największą w Polsce pozarządową organizacją twórczą o charakterze naukowo-technicznym działającą na rzecz użyteczności społecznej i publicznej. Stanowi dobrowolne zrzeszenie elektryków wszystkich specjalności oraz osób, których działalność zawodowa wiąże się szeroko rozumianą elektryką, a także osób prawnych zainteresowanych jego działalnością.

  

Serdecznie gratulujemy naszym Laureatom i życzymy licznych sukcesów na studiach doktoranckich, które właśnie rozpoczęli!