Polish-Swiss Innovation Day 2017

We wtorek 23 maja 2017 r. na terenie CZIiTT PW,  odbyło się 3. edycja „Polish-Swiss Innovation Day”, które jest znaczącym wydarzeniem w dwustronnych relacjach Polski i Szwajcarii, objętym patronatem rządów obydwu krajów. W tym roku wydarzenie to, dzięki staraniom Stowarzyszenia Absolwentów WEiTI udało się sprowadzić na Politechnikę Warszawską.

  

 

Celem tegorocznego wydarzenia było zwrócenie uwagi na znaczenie nieustannie postępującej cyfryzacji oraz omówienie najlepszych sposobów rozwijania skutecznego cyfrowego ekosystemu, który w przyszłości pozwoli na osiąganie przewagi konkurencyjnej. Zarówno Szwajcaria, jak i Polska, podejmują działania na rzecz stworzenia cyfrowego ekosystemu, odkrywania jego możliwości oraz wskazywania związanych z nim zagrożeń.

   

 

O randze wydarzenia oraz znaczeniu jego tematyki, świadczą obecność i wystąpienia Ministra Cyfryzacji RP – p. Anny Streżyńskiej, Wiceministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – prof. Aleksandra Bobko oraz J.E. Ambasadora Konfederacji Szwajcarskiej – p. Andreja Motyla.

 

  

 

Obok sesji plenarnej, zostały zorganizowane panele tematyczne, w których uczestniczyli przedstawiciele Naszego Wydziału w postaci mgr inż. Joanny Konopko i dr inż. Tomasza Trzcińskiego.