Porozumienie GIST-PW w sprawie bezpieczeństwa i obronności

W dniach 24-25 lipca 2017r. na Politechnice Warszawskiej odbyło się spotkanie poświęcone tematom bezpieczeństwa i obronności. Gośćmi specjalnymi byli przedstawiciele GIST-CSST z Korei Południowej. Naukowcy z Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych czynnie uczestniczyli w tym seminarium i prezentowali wyniki swoich prac badawczych w tym obszarze.

 

Bezpieczeństwo i obronność to wiodące zagadnienie zarówno w polityce, jak i nauce. GIST-CSST (The Gwangju Institute of Science & Technology - Center for Security Science & Technology) został zalożony w grudniu 2016 roku. Jest to na uczelnia (GIST) i jednocześnie centrum badawcze zajmujące się zagadnieniami obronności i nowoczesnych technologii (CSST), której zadaniem jest wspieranie bezpieczeństwa państwa. Centrum te zrzesza ekspertów i naukowców, którym zależy na współpracy z naukowcami z Polski. Przedstawicielami z ramienia GIST byli: profesor Kee Hoon Lee, profesor Kiseon Kim, profesor Kangwook Kim oraz profesor Byeong Ha Lee.

 

 

Podczas spotkania dyskutowano na temat projektów z zakresu bezpieczeństwa i obronności. Jednym z kilku zagadnień, którym zajmują się badacze z Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych PW w ramach finansowania z Naukowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR, konkurs BiO7) jest prognozowanie przestępczości i opracowana w tym celu platforma, która ma zoptymalizować oraz zwiększyć skuteczność stosowanych metod przeciwdziałania i optymalizacji użycia zasobów operacyjnych.

 

Z tego samego konkursu NCBiR pochodzi również projekt integratora systemów wizyjnych – scentralizowanej platformy integracji różnych sygnałów wizyjnych i implementacji skojarzonych usług w technologii IP, a także symulacyjny wirtualny system doskonalenia taktyki działań interwencyjnych służb i treningu strzeleckiego. Zagadnienia cyberbezpieczeństwa są przedmiotem badań w projektach CyberSecIDent finansowanych przez NCBiR.

 

Goście z Korei mogli nie tylko, posłuchać o osiągnięciach naszych badaczy, ale także obejrzeć laboratoria naukowo-badawcze Wydziału, których prowadzone są prace w obszarze specjalnej cyfr0wej aparatury elektronicznej i optoelektroniki.

 

Swoje badania przedstawili: prof. dr hab. inż. Ryszard Piramidowicz (Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki), dr hab. inż. Tomasz Osuch (Instytut Systemów Elektronicznych),  dr hab. inż. Artur Janicki (Instytut Telekomunikacji), dr inż. Grzegorz Kasprowicz (Instytut Systemów Elektronicznych) i dr inż. Zbigniew Wawrzyniak (Instytut Systemów Elektronicznych).

 

 

Nie zabrakło również prezentacji studiów anglojęzycznych prowadzonych na WEiTI, którą przygotowali doc. dr inż. Roman Podraza, Pełnomocnik Dziekana ds. Studiów w Języku Angielskim oraz dr inż. Dariusz Turlej, przez wiele lat pełniący funkcję Prodziekana ds. Nauczania. Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych aktywnie współpracuje z Kyungpook National University z Korei Południowej w obszarze wymiany studenckiej, kadry dydaktycznej oraz prac naukowo badawczych.

 

Koreańscy badacze z GIST-CSSTdostrzegają ogromny potencjał we współpracy z takimi krajami jak Polska czy Wielka Brytania. Wyrazili nadzieję na jej intensyfikację na poziomie polskich i koreańskich ośrodków badawczych, które mogą mieć bezpośredni wpływ na politykę obronności. Spotkanie zakończyło się podpisaniem Porozumienia (MoU) między GIST-CSST a Politechniką Warszawską.

  

 

Inicjatywa spotkania i seminarium pochodzi od Uczelnianego Centrum Badawczego Obronności i Bezpieczeństwa, którego wicedyrektorem ds. Naukowych jest prof. dr hab. inż. Krzysztof Kulpa, a prezentowane projekty były finansowane przez Naukowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR).