Prezentacja projektu "Od pomysłu do demonstratora" w ramach X-Lab

W dniu 24 stycznia 2019 r. odbyła się prezentacja projektu organizowanego w ramach X - Lab na naszym wydziale pt. Od pomysłu do demonstratora pod kierownictwem dr. inż. Mariusza Kalety. W spotkaniu uczestniczyli  przedstawiciele firm i opiekunowie grup ze strony wydziału,  zaś wszystkich zebranych powitał Dziekan ds. Nauczania dr inż. Daniel Paczesny.

Z prezentacjami wystąpiło łącznie 10 studentów w 3 zespołach  z różnych poziomów studiów. Każdy zespół składał się ponadto z pracownika naszego wydziału (jako opiekuna) oraz mentora z firmy zlecającej zadanie do realizacji. Należało wykazać się umiejętnością łączenia techniki  z wiedzą biznesową.

Propozycje rozwiązań studentów dotyczyły firm: Budimex, VOX i DEKRA oraz zastosowań programów SAP. Firmy uczestniczące w projekcie były zainteresowane wspomaganiem decyzji biznesowych, polityki cenowej, a także szerszych zagadnień kształtowania rynku produktów w danej branży i ich konkurencyjności.

Projekty mogą zostać uwieńczone pracami dyplomowymi na dany temat oraz wdrożeniami przez zleceniodawców.

Mamy nadzieję na następną edycję projektu w semestrze letnim 2019.

Szczegóły już wkrótce.

Opisy projektów poniżej:

 

1. Tytuł projektu: Wspomaganie decyzji biznesowych przez predykcję i znajdowanie korelacji na przykładzie cen stali.

 

Zespół:

            na zdjęciu od lewej strony: Tomasz Korzeniowski, dr inż. Piotr Pałka - opiekun, 

            Jakub Ciborowski,  Alicja Grochocka, Andrzej Manujło, Hasen Ogato

 

"Celem naszego projektu było wspomaganie decyzji zakupowych klienta przez predykcję cen wybranych produktów. Zagadnienie okazało się na tyle złożone, że wyszliśmy z propozycją poszukiwania korelujących czynników, wpływających na kształtowanie się poszukiwanych cen. Efektem prac jest narzędzie realizujące obie te czynności w podstawowym zakresie. Projekt realizowany był z wykorzystaniem SAP Cloud Platform. W szczególności zostały wykorzystane SAP HANA z biblioteką PAL do poszukiwania korelacji i predykcji cen oraz SAP Analytics Cloud, gdzie została wykonana prezentowana aplikacja.

Korzyści z naszego projektu, jakie może czerpać partnerska firma, są dwojakie. Przede wszystkim wytworzone narzędzie może usprawnić codzienne działania firmy, jak i wpłynąć na lepsze decyzje zakupowe. Z drugiej strony, przez poszukiwanie zewnętrznych czynników kształtujących ceny, umożliwiamy lepsze zrozumienie rynku na jakim działa firma.

Współpraca z biznesem pozwoliła sprawdzić posiadane umiejętności w problemie pozauczelnianym. Stanowiło to wyzwanie, które nie kończy się wraz z końcem semestru, a jego złożoność wymaga zaangażowania ludzi z wielu środowisk. Możliwe, że uda się kontynuować prace nad projektem we współpracy z firmą.

Projekt „od pomysłu do demonstratora” możemy polecić studentom zainteresowanym analityką predykcyjną, jak i szerszym data engineering. Można znacznie rozwinąć swoje umiejętności, również nietechniczne, a wraz z sukcesem projektu nawet otworzyć drzwi kariery zawodowej."

 

2. Tytuł projektu: Monetyzacja zasobów z wykorzystaniem SAP API Management

 

Zespół:

           na zdjęciu od lewej strony:  Sebastian Karpa; Adrian Nadulny; Jędrzej Kozak.

 

"W pierwszej wersji, projekt miał dotyczyć innego tematu. Firma DEKRA oczekiwała przedstawienia funkcjonalności w oprogramowaniu SAP, która na podstawie dostarczonych danych o samochodach takich jak: rok produkcji, model, informacje o typowych usterkach w danych modelach, przebiegu samochodu i historii ostatnich problemów w pojeździe, miałaby wspierać diagnostów podczas przeglądów samochodu. Celem oprogramowania miałaby być funkcjonalność, która wyświetlałaby diagnoście informacje o tym jakie części danego samochodu powinni dokładnie sprawdzić. Tworzona funkcjonalność miała też dobrze porządkować miejsca kontrolne samochodu tak, aby diagnosta zwracał uwagę na krytyczne części pojazdu; te, które mają wysokie prawdopodobieństwo awarii w najbliższym czasie.

Niestety, ze względu na rygorystyczne formalności administracyjne i prawne, nie mieliśmy możliwości otrzymania od firmy DEKRA niezbędnych danych potrzebnych do rozpoczęcia projektu. W związku z czym, po konsultacjach z doktorem Mariuszem Kaletą i doktorem Tomaszem Nyczem, zmieniliśmy temat projektu na nowy, którego celem było przedstawienie firmie DEKRA możliwości wykorzystania SAP API Management jako dodatkowego środka przychodów.

SAP API Management jest to produkt umożliwiający udostępnianie zasobów w postaci zbioru danych, umożliwiając odpłatny dostęp dla klientów. Produkt ten umożliwia także bezkosztową modyfikacje danych, nadawanie polityk dostępu oraz daje pełną kontrolę nad procesem monetyzacji tych zasobów, poprzez nadanie polityk dot. finansowego aspektu dostępu do zbiorów przez klientów. API Management pozwala na obserwacje statystyk dotyczących zarówno sposobu i rodzaju wykorzystania danych, jak i zdobycie informacji finansowych dotyczących klientów bazy i ich transakcji.

 

Poniżej, zaprezentowano model danych stworzony przez zespół w ramach projektu: 

application/msword  Model (msword, 57,50 kB)

.

Umożliwił on udostępnienie danych znajdujących się w bazie SAP HANA poprzez usługę webową z wykorzystaniem SAP API Management.

Narzędzia których używaliśmy w trakcie projektu to SAP HANA XS i SAP API Management. Były one dostępne dla nas za pomocą konta trial w środowisku SAP Cloud Platform.

Firma DEKRA, z którą współpracowaliśmy, jest zainteresowana wykorzystaniem zaprezentowanego przez nas rozwiązania. Dla biznesu ważnym aspektem jest możliwość uzyskania dodatkowego źródła przychodu, a SAP API Management pozwala na osiągnięcie tego celu poprzez zarabianie na udostępnianiu klientom dużej ilości danych, które na obecną chwilę są nie wykorzystywane w firmie. Ponadto, firma jest zainteresowana wykorzystaniem zarówno funkcjonalności SAP, którą zaprezentował zespół, jak i pierwszym projektem, który niestety nie został zrealizowany w tym semestrze."

 

3. Tytuł projektu: Aplikacja SAP Fiori do zarządzania cennikami firmy

Zespół:

           na zdjęciu od lewej strony: Konrad Grzyb, Michał Świątek, dr Piotr Firek (opiekun grupy

           ze strony wydziału) 

 

"Projekt miał na celu zbudowanie aplikacji Fiori do zarządzania cennikami ogólnoświatowego przedsiębiorstwa firmy VOX. Kluczowe było rozpoznanie funkcjonalnych i niefunkcjonalnych wymagań  oprogramowania oraz podzielenia go na określone etapy (przebiegi), które zostały rozłożone w czasie. Priorytetowym wymaganiem na początku była budowa prototypu.

Całe przedsięwzięcie możemy podzielić na 4 fazy:

1)    rozpoznanie wymagań i funkcjonalności

2)    budowa i ocena prototypu

3)    wdrożenie i przetestowanie aplikacji

4)    poszerzenie aplikacji o dodatkowe funkcjonalności związane z edycją cenników

W fazie drugiej odwiedziliśmy naszego partnera w jego siedzibie w celu przedyskutowania rozwiązania.

Posługiwaliśmy się przede wszystkim SCP czyli SAP Cloud Platform z dostępem do serwisu WEB IDE Full stack, Destinations oraz Cloud Connector. Bardzo pomocne przydało się narzędzie SAP Build nie tylko dzięki drag-and-drop ale również do modelowania danych mockdata. Musimy tutaj również wymienić język SAPUI5 na którym cała aplikacja się opiera.

Firma, z którą współpracowaliśmy uzyskała dzięki naszej współpracy przede wszystkim intuicyjną i responsywną aplikację, która wykorzystuje atuty systemu SAP ERP czyli skoordynowane zarządzanie cennikami i scentralizowaną bazę danych. Aplikacja również powiadamia o istotnych zmianach w cennikach oraz umożliwia szybką ich wymianę w postaci pdf i xlsx. W związku z aplikacją możemy spodziewać się redukcji kosztów natomiast na tym etapie ciężko jest nam to stwierdzić.

Dzięki temu projektowi mogliśmy poszerzyć umiejętności miękkie i wykorzystać inżynierię oprogramowania w biznesie, a także poznaliśmy strukturę firmy od środka.

Otrzymaliśmy też propozycję pracy, aplikacja jest w trakcie budowy, dalsza współpraca z partnerem zostaje podtrzymana, a jeden student będzie pisał pracę dyplomową z systemów SAP.

Takie działania należy polecić innym studentom, a wręcz zmusić ich do udziału. Jest to rzeczywiste wykorzystanie umiejętności nabytych na uczelni oraz ich poszerzenie o nowe wyzwania."