Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej spotkał się ze studentami WEiTI

W dniu 8 listopada 2017 odbyło się na wydziale spotkanie z Marcinem Cichym - Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej ze studentami.

 

UKE obejmuje swoją działalnością usługi informatyczne i pocztowe w Polsce, a także rynek telekomunikacyjny. Ściśle współpracuje z Ministerstwem Cyfryzacji, Krajową Radą Radiofonii i Telewizji oraz m.in. z NASK, Instytutem Łączności i NCBiR, a także z Komisją Europejską. 

 

 

Spotkanie odbyło się w ramach współpracy UKE z Politechniką Warszawską. Studenci Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych mają możliwość odbycia praktyk studenckich w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej. Poszukiwani są przez UKE praktykanci o profilu: technologicznym, analitycznym i konsumenckim.

 

Więcej szczegółów >>TUTAJ