Seminarium dla naukowców na temat promocji Warszawy

W środę 8 listopada 2017 r. w gmachu CZIiTT PW odbyło się odbyło się seminarium dla warszawskich naukowców, którego celem było przekazanie im praktycznej wiedzy do wykorzystania przy organizacji konferencji naukowych.

 

Seminarium zostało zorganizowane w ramach projektu „Warszawa – wiodąca destynacja dla świata nauki i biznesu w Europie Środkowo-Wschodnie”, którego liderem jest Stowarzyszenie Absolwentów WEiTI PW, a długa lista partnerów obejmuje m.in. m.st. Warszawa, Warszawską Organizację Turystyczną oraz Francusko-Polską Izbę Gospodarczą. Bieżące wydarzenie zostało zorganizowane z dużym zaanagażowaniem innego partnera  projektu - Krajowej Reprezentacji Doktorantów.

 

 

Seminarium było dla uczestników okazją do poznania szerokiego wsparcia jakie są w stanie udzielić instytucje związane z m.st.Warszawą, w szczególności Warsaw Convention Bureau i Zarząd Transportu Miejskiego, aby doprowadzić do organizacji dużych konferencji naukowych w Stolicy.

 

Ponadto profesjonaliści z wiodącej firmy Global Congress przedstawili cały zakres zadań organizacyjnych i odpowiedzialności finansowej jakie spoczywają na naukowcach będących gospodarzami konferencji oraz jak zapewnić ich pozytywną realizację poprzez powierzenie tej strony wydarzenia specjalistom (tzw. Professional Conference Organisers), a samemu koncentrując się na stronie merytorycznej.    

 

W seminarium uczestniczyło ponad 50 przedstawicieli warszawskich uczelni i instytutów PAN.