Społeczność WEiTI na Narodowym Kongresie Nauki

W dniach 19-20 września br. w Krakowie odbył się Narodowy Kongres Nauki, wieńczący kilkunastomiesięczne szerokie prace i konsultacje na projektem nowej Ustawy o szkolnictwie wyższym.

 

Ustawa, która ma wejść w życie 1 października 2018 r., w sposób zasadniczy zmieni organizację i funkcjonowanie polskich szkół wyższych i instytucji naukowych.

 

Jej pełna implementacja może także znacząco zmienić rzeczywistość WEiTI. Więcej o nowej Ustawie o szkolnictwie wyższym można znaleźć >>tutaj 

 

W Kongresie aktywnie uczestniczyła liczna reprezentacja społeczności Naszego Wydziału: prof. Jan Szmidt (Rektor PW i Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich), prof. Jerzy Woźnicki (Przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego), prof. Krzysztof Malinowski (Przewodniczący Rady Kuratorów IV Wydziału Polskiej Akademii Nauk), prof. Józef Lubacz (były Przewodniczący RGNiSzW), prof. Andrzej Kraśniewski (Sekretarz Generalny KRASP), Zygmunt Krasiński (Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych Unii Europejskiej) oraz Jacek Karczewski (Prezes Stowarzyszenia Absolwentów WEiTI PW).