Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2017/2018 i wręczenie dyplomów

W dniu 2 października 2017 r. odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku akademickiego 2017/2018. Rozdano również dyplomy absolwentom Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych PW!

 

Dziekan Wydziału prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba, otwierając uroczystość powitał wszystkich członków naszej społeczności oraz przybyłych gości m.in. Dziekana Wydziału Architektury prof. Jana Słyka, Dziekana Wydziału Zarządzania prof. Janusza Zawiłę-Niedźwieckiego oraz Prodziekana Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa; a także Przewodniczącego Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Jerzego Woźnickiego oraz Prezesa Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Jacka Karczewskiego.

 

  

Wydział reprezentowali przy stole prezydialnym wszyscy prodziekani WEiTI, zaś miejsca wśród widowni zajmowali dyrektorzy instytutów.

  

  

Swoje inauguracyjne przemówienie Dziekan Krzysztof Zaremba poświęcił szczególnie sztuce równowagi między studiami, a pracą i praktykami oraz życiem prywatnym i realizacją swoich hobby. Czas studiów jest bowiem okresem, w którym nawiązuje się przyjaźnie, które będą trwać także po zakończeniu nauki. Właściwie rzecz ujmując studia są przedsmakiem stylu późniejszego życia, polegającego na ciągłym rozwoju i dokształcaniu.

  

 

Po przemówieniu Dziekana studenci rozpoczynający studia na 1. roku złożyli ślubowanie. Następnie Dziekan Zaremba wręczył listy gratulacyjne 10 osobom, które w procesie rekrutacji uzyskały najlepsze wyniki.

 

 

 

Jako drugi przemówił do zebranych Jędrzej Ciborowski, przewodniczący Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego. Wystąpienie to dotyczyło różnych aspektów życia studenckiego i porad dla młodszych kolegów, którzy rozpoczną studia.

 

 

 

Ceremonię wręczania dyplomów rozpoczęło wręczenie 2 Złotych Dyplomów  dla osób, które rozpoczęły studia na naszym wydziale 50 lat temu. Następnie Dziekan Zaremba wręczył dyplomy, ubranym w togi i birety, tegorocznym absolwentom studiów inżynierskich i magisterskich. 

 

 

 

Kolejnym mówcą był Prezes Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół  Wydziału Jacek Karczewski. Zwrócił on szczególną uwagę absolwentom na potrzebę pokory w życiu prywatnym i zawodowym oraz nie wywyższanie się nad innymi ludźmi, którzy mają mniej intratne zawody.

 

 

 

Po ogłoszeniu przez Dziekana Zaremby otwarcia roku akademickiego zabrzmiał "Gaudeamus". Wykład inauguracyjny wygłosił prof nzw. dr. hab. inż Mateusz Malanowski pt.: „Radar – wynalazek, który zmienił świat”, którym nakreślił historię i zastosowanie radarów.

 

>>ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ