WEiTI – Studia z Przyszłością!

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PW otrzymał Certyfikat Studia z Przyszłością 2017 oraz Certyfikat Nadzwyczajny "Laur Innowacji"! Wyróżniono studia I stopnia na kierunku Automatyka i robotyka!

 

Kształcenie na kierunku Automatyka i robotyka na naszym Wydziale ma na celu przygotowanie do metodycznego i zgodnego z dobrą praktyką inżynierską projektowania systemów automatyki i robotyki.

 

 

(fot. dr hab. inż. Maciej Ławryńczuk, prof. PW, Zastępca Dyrektora ds. Naukowych Instytutu Automatyki i Informatyki Stosowanej odbiera nagrodę w studenckim plebiscycie "Złota Kreda")

 

Szczególną uwagę przywiązuje się do możliwości twórczego zastosowania nowoczesnych algorytmów obliczeniowych oraz sprzętu. Absolwenci uzyskują przygotowanie z informatyki, ale przede wszystkim poznają techniki i języki programowania, sieci komputerowe i systemy czasu rzeczywistego, oraz z elektroniki, przede wszystkim z elektroniki cyfrowej i techniki mikroprocesorowej.

  

 

  

Konkurs i Program Akredytacji „Studia z Przyszłością” służy wyróżnianiu najbardziej innowacyjnych i nowoczesnych kierunków i programów studiów na polskich uczelniach. Certyfikat został przyznany na podstawie opinii członków Komisji Eksperckiej, reprezentujących Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego oraz środowiska akademickie i gospodarcze.

 

 

W Programie "Studia z Przyszłością" certyfikowane są kierunki i specjalności studiów wyróżniające się na rynku edukacyjnym nowoczesnością koncepcji kształcenia i najwyższą jakością programu studiów. Komisja Ekspertów nagradza kierunki i specjalności znakomicie dostosowane do wyzwań współczesnego rynku pracy i oczekiwań interesariuszy zewnętrznych uczelni.

 

 

Znak Jakości "Studia z Przyszłością" przyznano kierunkom studiów, które - w opinii Komisji - zapewniają możliwość osiągnięcia innowacyjnych efektów kształcenia o wysokim poziomie użyteczności na rynku pracy oraz pozwalają studentom nabyć umiejętności i kompetencje o charakterze praktycznym.

 

"Laur Innowacji" otrzymują te spośród certyfikowanych kierunków, które wdrożyły najbardziej innowacyjne i unikalne rozwiązania w zakresie bazy materialnej i technologii wspierających proces dydaktyczny.