XVI Spotkanie Zawodowe

W czwartek 8 maja 2014r. odbyło się XVI Spotkanie Zawodowe organizowane przez Stowarzyszenie Absolwentów, tym razem pt. „Inżynier w roli menedżera. Naszym prelegentem był p. Radosław Lipiński, absolwent WEiTI PW, menedżer w Citibanku, specjalista budowy struktur organizacyjnych; udoskonalania procesów i usług oraz zarządzał złożonymi zamianami, certyfikowany Coach (CoachWise) i Kierownik Projektów (PMP).

Nasz prelegent, wskazał jak trudne jest przejście zarówno od roli szeregowego specjalisty do najniższego stopnia w hierarchii (kierownika zespołu), jak i awansowanie na kolejne szczeble w strukturze korporacyjnej. Opisał jakie kompetencje są niezbędne aby z powodzeniem odnaleźć się w roli menedżera, w szczególności znaczenie inteligencji emocjonalnej. Omówił narzędzia, które menedżer powinien wykorzystać celem skutecznej realizacji stojących przed nim zadań. Jednocześnie wskazał, że istnieją inne drogi awansu zawodowego, niż ścieżka menedżerska.

Spotkanie trwało prawie 2 godziny. Prelegent zgodził się udostępnić swoją .