PL-LAB2020: Infrastruktura badawcza dla badań w obszarze programu Horyzont 2020

Zespół Architektur i Zastosowań Internetu (ZAZI) prof. zw. dr hab. inż. Wojciecha Burakowskiego z Instytutu Telekomunikacji wchodzi w skład konsorcjum projektu POIG.02.03.01-00-104/13-00 PL‑LAB2020: Infrastruktura badawcza dla badań w obszarze programu Horyzont 2020.

Koordynatorem projektu jest Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy, członkami  konsorcjum są: Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Instytut Chemii Bioorganicznej PAN – Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, Politechnika Śląska oraz Politechnika Gdańska.

Projekt dotyczy rozbudowy krajowej sieci badawczej PL-LAB, zaprojektowanej i zaimplementowanej w ramach projektu POIG Inżynieria Internetu Przyszłości (2010-2013), do postaci sieci PL‑LAB2020. Zakłada się, że sieć PL-LAB2020 umożliwi przeprowadzanie eksperymentów w środowisku sieci rozległych w kluczowych obszarach badawczych z dziedziny ICT (ang. Information and Communications Technologies), przewidzianych w Programie Ramowym Unii Europejskiej Horyzont 2020  na lata 2014-2020.

W szczególności, rozbudowa PL-LAB polega na wzbogaceniu obecnej infrastruktury o nowe urządzenia sieciowe i oprogramowanie konieczne dla przeprowadzania eksperymentów  związanych z rozwojem Internetu, tj. w obszarach sieci bezprzewodowych, zarządzania siecią, wirtualizacji infrastruktury sieciowej, sterowania w sieciach świadomych przekazywanej treści (ang. Information Centric Networks), sieciach programowalnych SDN (ang. Software Defined Networking), chmurach obliczeniowych (ang. Cloud Computing) oraz Internetu Rzeczy (ang. Internet of Things).

Zapraszamy na stronę projektu.

  

Węzeł PW w sieci PL-LAB

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Rozmieszczenie geograficzne laboratoriów PL-LAB