Skaner do badań nieniszczących kompozytów wzmacnianych włóknami węglowymi

Zespół dr. inż. Bartłomieja Salskiego działający przy Instytucie Radioelektroniki WEiTI opracował nową metodę badań nieniszczących kompozytów wzmacnianych włóknami węglowymi, stosowanych coraz powszechniej do budowy konstrukcji lotniczych, turbin wiatrowych i wielu innych aplikacji, w których pożądany jest niewielki ciężar urządzeń bez pogorszenia ich własności mechanicznych.

Opracowana metoda opiera się na pomiarze sprzężenia indukcyjnego w zakresie UKF, gdzie uzyskuje się największą czułość na defekty kompozytu zagrzebane pod powierzchnią i niewidoczne gołym okiem. Badania wykonywane były w ramach projektu „Radio Frequency Sensing for Non-Destructive Testing of Carbon Fibre Reinforced Composite Materials for Structural Health Monitoring”, finansowanego w ramach 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej.

Po prezentacji 15 kwietnia 2015 roku podczas warsztatów organizowanych w Maranello (Włochy) przez Ferrari, dotyczących badań nieniszczących w motoryzacji, wyniki prac będą komercjalizowane przez przedsiębiorstwa biorące udział w projekcie.

   

Zastosowane w skanerze czujniki indukcyjne  

   

  

 

 

 

   

  

  

  

     

Wyniki inspekcji czterowarstwowego kompozytu węglowego z dziurą, rozcięciem oraz delaminacją.