System czujnikowy do identyfikacji zagrożeń gazowych

Zespół prof. dr hab. inż. Jana Szmidta z Instytutu Mikroelektroniki i Optoelektroniki, Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych zakończył realizację projektu w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka, gdzie jako członek konsorcjum brał udział w pracach nad stworzeniem systemu pomiaru wodoru i jego związków w trudnych warunkach.

Dzięki realizowanym badaniom udało się stworzyć szeroką gamę selektywnych czujników takich gazów jak wodór, metan, dwutlenek węgla czy amoniak. Sensory bazują na technologii warstw kompozytowych węglowo-palladowych. Do obsługi informacji przez nie dostarczanej służy wielofunkcyjny układ sterujący umożliwiający różne rodzaje zasilania głowicy, pomiar stężenia gazu, kalibrację, sterowanie i odczyt w sposób zdalny lub lokalny, regulację i stabilizację temperatury pracy.

Prace zespołu z IMiO skupiały się na projekcie i realizacji układu sterującego oraz elementach składowych technologii głowic czujnikowych - przygotowaniu podłoży, kontaktach elektrycznych do warstw czułych, metalizacjach. Ponadto opracowano różnego typu obudowy zabezpieczające struktury sensorów.