Systemy detekcyjne i obrazujące w zakresie promieniowania X

Zespół PERG (działający przy Instytucie Systemów Elektronicznych WEiTI) opracował unikalne w skali światowej systemy przetwarzania danych dla detektorów miękkich promieni X.

Prawe zdjęcie przedstawia system 512 kanałowy zdolny przetwarzać ponad 500Gbit danych na sekundę w czasie rzeczywistym. Do konstrukcji użyto ponad 40 układów FPGA umieszczonych na wymiennych modułach. Urządzenie mierzy widmo energetyczne plazmy w poszukiwaniu zanieczyszczeń, które utrudniają proces syntezy Deuter-Tryt w tokamaku.

Obecnie trwają prace nad spektrometrem obrazującym w trzech wymiarach (tomograf) dla tokamaka WEST (Cadarache, Francja) , który jest fazą przygotowawczą do budowy prototypu pierwszej termojądrowej elektrowni opartej na tokamaku ITER.  Urządzenie jest wyposażone w zestaw detektorów GEM, elektronikę odporną na promieniowanie jonizujące,  moduły z układami FPGA, specjalistyczne chłodzenie cieczowe, tor zasilania wysokiego napięcia oraz dedykowany system zabezpieczeń.

Opracowanie systemy zostały wdrożone w tokamaku JET (Culham, Wielka Brytania) oraz w Instytucie Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy w Warszawie.

    

   

System pomiaru trajektorii dla akceleratora Cry Ring