Rekrutacja na studia stacjonarne pierwszego stopnia już od 6 grudnia 2017!

Rekrutacja na studia stacjonarne pierwszego stopnia na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych rozpoczynające się w semestrze letnim 2017/2018 (semestr rozpoczyna się 19 lutego 2018 r.) odbędzie się w dwóch etapach, przy czym drugi etap zostanie przeprowadzony o ile pozostaną wolne miejsca po zakończeniu pierwszego etapu.

 

Tabela 1. Limity miejsc i minima punktowe w rekrutacji na stacjonarne studia pierwszego stopnia rozpoczynające się w semestrze letnim 2017/2018.

Kierunek Liczba miejsc Minimum punktów
Automatyka i robotyka 30  170
Elektronika 60  130
Informatyka 60  170
Telekomunikacja 60  130
Computer Science (studia w jęz. angielskim) 30  120
Telecommunications (studia w jęz. angielskim) 30  120

Przyjęcia na stacjonarne studia pierwszego stopnia, zarówno w języku polskim jak też w języku angielskim, następują co semestr; przy czym rekrutacja na semestr zimowy (który rozpoczyna się w październiku) jest prowadzona latem, natomiast rekrutacja na semestr letni (który rozpoczyna się w lutym) odbywa się zimą  i jest podzielona na dwa etapy.

Etap pierwszy odbędzie się w dniach 6 grudnia 2017 r. – 3 stycznia 2018 r.  i wtedy zostaną przyjęci kandydaci z największą liczbą punktów, pod warunkiem, że posiadają wymagane minimum punktów. Natomiast etap drugi zostanie przeprowadzony – o ile zostaną wolne miejsca po etapie pierwszym – w dniach  17–26 stycznia 2018 r.

Tabela 2. Harmonogram rekrutacji na stacjonarne studia pierwszego stopnia rozpoczynające się w semestrze letnim 2017/2018.

  Rejestrowanie kandydatów Ogłoszenie wyników Przyjmowanie dokumentów
Etap 1 od 06.12.2017 do 03.01.2018 09.01.2018 od 10.01.2018 do 12.01.2018
Etap 2 od 17.01.2018 do 26.01.2018 30.01.2018 od 05.02.2018 do 06.02.2018

W etapie pierwszym , zgłoszenia kandydatów odbywają się w terminie 6 grudnia 2017 r. – 3 stycznia 2018 r.  Zainteresowani kandydaci powinni zarejestrować się  w portalu rekrutacyjnym PW  i dokonać opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł nie później niż w dniu 3 stycznia 2018 r. Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych na studia nastąpi w dniu 9 stycznia 2018 r. Zakwalifikowani kandydaci powinni złożyć wymagane dokumenty w dziekanacie Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych, ul. Nowowiejska 15/19, pok. 112, do dnia 12 stycznia 2018 r.

W etapie drugim  – o ile zostaną wolne miejsca po przeprowadzeniu etapu pierwszego – zgłoszenia kandydatów odbywają się w terminie  17–26 stycznia 2018 r.  Spośród zgłoszonych kandydatów zostaną przyjęci ci z największą liczbą punktów, posiadający jednak wymagane minimum punktów. Zainteresowani kandydaci powinni zarejestrować się  w portalu rekrutacyjnym PW  i dokonać opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł nie później niż w dniu 26 stycznia 2018 r. Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych w tym etapie nastąpi w dniu 30 stycznia 2018 r. a ich dokumenty będą przyjmowane na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych, ul. Nowowiejska 15/19 w pok. 229a do dnia 6 lutego 2018 r.

 

Więcej informacji znajduje się w dziale  Kandydaci »