Laboratoria badawcze Instytutu Systemów Elektronicznych

Spis artykułów

 1. Ogólna charakterystyka
 2. Laboratorium Czujników Pomiarowych
 3. Laboratorium Pomiarów Przepływu
 4. Laboratorium Przetwarzania Sygnałów Bilogicznych
 5. Laboratorium i Pracownia Monolitycznych Mikrofalowych Układów Scalonych
 6. Laboratorium Cyfrowego Przetwarzania Sygnałów
 7. Laboratorium Optoelektroniczne

Laboratorium Pomiarów Przepływu

.

Stanowi zaplecze badawcze Zespołu Naukowego Przemysłowych Systemów Kontrolno-Pomiarowych (d. Zespołu Naukowego Pomiarów Przepływu). Wykorzystywane jest również w działalności dydaktycznej, a w szczególności w ramach przedmiotu Laboratorium Czujników Pomiarowych.

.

Wyposażenie

Dwa stanowiska badawcze do skalowania przepływomierzy: wodne (Q=0-17m3/h) i gazowe (Q=5-65m3/h).
Stanowiska są częściowo zautomatyzowane. Systemy mikroprocesorowe współpracują z komputerami zarządzającymi pracą stanowisk oraz akwizycją sygnałów pomiarowych i opracowaniem wyników.
Posiadamy

 • system termoanemometryczny 3D
  umożliwia jednoczesne określanie trzech składowych wektora prędkości w środowisku gazowym, a także analizę widmową uzyskiwanych sygnałów. W laboratorium znajduje się też prosty
 • system anemometrii laserowej
  do badań w ośrodkach ciekłych. Obecnie jest realizowane nowoczesne
 • stanowisko do wizualizacji przepływu,
  w którym będzie wykorzystywane cyfrowe przetwarzanie obrazów.

Posiadany sprzęt komputerowy jest wyposażony w licencjonowane oprogramowanie matematyczne i CAD-owskie, a także w pakiety oprogramowania i emulatory do uruchamiania systemów mikroprocesorowych.

.

Prace badawcze
Prowadzone prace obejmują swoją tematyką szerokie spektrum zagadnień związanych z pomiarami przepływu począwszy od modelowania numerycznego zjawisk i weryfikacji eksperymentalnej przyjętych modeli, poprzez badania eksperymentalne modeli fizycznych na stanowiskach badawczych aż do konstrukcji kompletnych przepływomierzy wyposażonych w mikroprocesorowe systemy przetwarzania sygnału i prezentacji wyników. Wykorzystywane metody badawcze obejmują modelowanie numeryczne, termoanemometryczne i laserowe badania pola prędkości, wizualizację przepływu.

.

Kontakt
Prof. nzw. dr hab. inż. Grzegorz Pankanin
tel. 22 234  7732 
g.pankanin@ise.pw.edu.pl