Rzecznik Zaufania WEiTI

 

Wydziałowy Rzecznik Zaufania – w trakcie wyboru

 

Podstawą działania Rzecznika Zaufania jest Zarządzenie nr 59/2014 Rektora Politechniki Warszawskiej z dn. 19 września 2014 r.

Wybrane fragmenty zarządzenia określające istotę funkcji rzecznika:
"Każdy zainteresowany ma możliwość zgłoszenia odczuwalnych przez siebie działań mobbingowych lub dyskryminacyjnych do Rzecznika Zaufania."
"Skargi anonimowe nie będą rozpatrywane."