Informatyka i technologia informacyjna — zastosowania

Spis artykułów

 1. Studia podyplomowe
 2. Big Data - przetwarzanie i analiza dużych zbiorów danych
 3. Data Science - algorytmy, narzędzia i aplikacje dla problemów typu Big Data
 4. Głębokie sieci neuronowe - zastosowania w mediach cyfrowych
 5. Grafika komputerowa ― metody i narzędzia
 6. Informatyka i technologia informacyjna — zastosowania
 7. Instalacje telekomunikacyjne i teletechniczne w budownictwie
 8. Java EE ― produkcja oprogramowania
 9. Narzędzia i Techniki Wirtualnej Edukacji
 10. Ochrona informacji w sieciach i systemach teleinformatycznych: projektowanie i audyt zabezpieczeń
 11. Podstawy telekomunikacji i teleinformatyki dla NIE-inżynierów
 12. Projektowania systemów informatycznych z bazami danych
 13. Studia podyplomowe dla Nauczycieli - Nauczanie informatyki i zajęć komputerowych
 14. Systemy Transmisji Radiowej i Technik Multimedialnych
 15. Telekomunikacja, Informatyka i Zarządzanie
 16. Zarządzanie projektami: metodyka, praktyka, techniki, narzędzia
 17. Zarządzanie Zasobami IT: Architektura, Procesy, Standardy, Jakość

Cel studiów: Celem Studiów jest umożliwienie uczestnikom zdobycia wiadomości z zakresu informatyki i technologii informacyjnej, które są przydatne w pracy zawodowej na różnych stanowiskach i w różnych zawodach wymagających posługiwania się komputerem.

Charakterystyka: Studia są adresowane do przedstawicieli różnych zawodów, którzy potrzebują korzystać z udogodnień informatycznych wchodzących w skład infrastruktury firmy, mających tytuł zawodowy magistra-inżyniera lub równorzędny albo tytuł zawodowym inżyniera, licencjata lub równorzędny, uzyskany na różnych kierunkach studiów.

Program studiów zapewnia słuchaczom zestaw przedmiotów, które dają wiedzę i umiejętności przydatne na różnych stanowiskach w takich firmach, które stosują informatykę i technologię informacyjną, w tym wymianę informacji za pomocą Internetu, lokalnych sieci komputerowych, multimediów i technologii mobilnych między poszczególnymi działami firmy, między firmą a kooperantami lub między firmą a klientami. Program ma charakter praktyczny i obejmuje 240 godz. zajęć, w tym 162 godziny zajęć laboratoryjnych i projektowych.

Wykaz modułów kształcenia:

Wstęp do informatyki

Architektura i budowa komputera PC

System operacyjny Windows

Technologie mobilne

Edycja tekstów i skład komputerowy

Grafika komputerowa

Internet

Technologia informacyjna w firmie

Multimedia

Edycja witryn internetowych

Administrowanie lokalną siecią komputerową

Arkusze kalkulacyjne

Projekt końcowy

Czas trwania: 2 semestry

Zasady naboru: według kolejności zgłoszeń

Termin zgłoszeń: termin jest ogłaszany przed każdą edycją na stronie własnej studiów podyplomowych.

Dodatkowe informacje: Zajęcia odbywają się w formie spotkań sobotnio-niedzielnych (7-8 spotkań w semestrze)

Opłaty: można wnosić w dwóch ratach

Rata 1: 2700 zł przy zapisie

Rata 2: 2300 zł przed rozpoczęciem zajęć drugiego semestru.

Obowiązuje też dodatkowa opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w wysokości 30 zł.

      

Organizator: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, Instytut Informatyki

Kierownik: dr inż. Cezary Stępień

Adres: ul. Nowowiejska 15/19, 00-665 Warszawa, pok. 204

tel: 22 234-74-32, fax: 22 234-60-91

e-mail: bsk@ii.pw.edu.pl

Strona WWW