Inżynieria systemów informatycznych zarządzania i wspomagania decyzji

Spis artykułów

 1. Studia podyplomowe
 2. Big Data - przetwarzanie i analiza dużych zbiorów danych
 3. Data Science - algorytmy, narzędzia i aplikacje dla problemów typu Big Data
 4. Bezpieczeństwo Systemów Informacyjnych wraz z Technikami Biometrycznymi
 5. Grafika komputerowa ― metody i narzędzia
 6. Informatyka i technologia informacyjna — zastosowania
 7. Instalacje telekomunikacyjne i teletechniczne w budownictwie
 8. Inżynieria systemów informatycznych zarządzania i wspomagania decyzji
 9. Java EE ― produkcja oprogramowania
 10. Narzędzia i Techniki Wirtualnej Edukacji
 11. Ochrona informacji w sieciach i systemach teleinformatycznych: projektowanie i audyt zabezpieczeń
 12. Podstawy telekomunikacji i teleinformatyki dla NIE-inżynierów
 13. Projektowania systemów informatycznych z bazami danych
 14. Studia podyplomowe dla Nauczycieli - Nauczanie informatyki i zajęć komputerowych
 15. Systemy Transmisji Radiowej i Technik Multimedialnych
 16. Telekomunikacja, Informatyka i Zarządzanie
 17. Zarządzanie projektami: metodyka, praktyka, techniki, narzędzia
 18. Zarządzanie Zasobami IT: Architektura, Procesy, Standardy, Jakość

Inżynieria systemów informatycznych zarządzania i wspomagania decyzji - studia przeznaczone dla osób mających kontakt profesjonalny z informatyką (choć niekoniecznie mających wykształcenie w tym kierunku), które chcą poznać współczesne technologie informatycznych systemów zarządzania i wspomagania decyzji oraz zdobyć dobrą orientację w problematyce wykorzystania, projektowania, wdrażania i eksploatacji takich systemów.

Tematy wykładów:

 • Informatyczne systemy zarządzania (ze szczególnym uwzględnieniem systemu SAP)
 • Modelowanie procesów i danych
 • Wytwarzanie systemów informatycznych
 • Systemy wspomagania decyzji i business intelligence (ze szczególnym uwzględnieniem systemu SAS BI)
 • Systemy zarządzania danymi
 • Zastosowania systemów zarządzania i wspomagania decyzji

WWW
podyplomowe.ia.pw.edu.pl/isz

Kierownik
doc. dr inż. Tomasz Traczyk

Czas trwania
2 semestry (od października do czerwca), 180 godzin, w tym aż 60 godzin zajęć laboratoryjnych. Zajęcia odbywają się w formie zjazdów sobotnio-niedzielnych (ok. 7 zjazdów w semestrze).

Zasady naboru
Przyjęcia w kolejności zgłoszeń. W studiach mogą uczestniczyć osoby, które ukończyły studia wyższe 1. lub 2. stopnia (licencjackie, inżynierskie, magisterskie).

Termin zgłoszeń
Nabór trwa od 1 września 2013 r.

Opłaty
7200 zł

Dodatkowe informacje
Program studiów opracowany ze środków projektu „Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej”, współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Bliższych informacji udziela:

Sekretariat Instytutu Automatyki i Informatyki Stosowanej
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PW, pok. 22/23
p. Alicja Trojanowska
ul. Nowowiejska 15/19, 00–665 Warszawa
tel.: 022-234-7750, 022-825-5280
e-mail: a.trojanowska@ia.pw.edu.pl

Link do strony WWW:  podyplomowe.ia.pw.edu.pl/isz

Bieżące informacje dotyczące organizacji i programu studiów »