Studia podyplomowe dla Nauczycieli - Nauczanie informatyki i zajęć komputerowych

Spis artykułów

 1. Studia podyplomowe
 2. Big Data - przetwarzanie i analiza dużych zbiorów danych
 3. Data Science - algorytmy, narzędzia i aplikacje dla problemów typu Big Data
 4. Głębokie sieci neuronowe - zastosowania w mediach cyfrowych
 5. Grafika komputerowa ― metody i narzędzia
 6. Informatyka i technologia informacyjna — zastosowania
 7. Instalacje telekomunikacyjne i teletechniczne w budownictwie
 8. Java EE ― produkcja oprogramowania
 9. Narzędzia i Techniki Wirtualnej Edukacji
 10. Ochrona informacji w sieciach i systemach teleinformatycznych: projektowanie i audyt zabezpieczeń
 11. Podstawy telekomunikacji i teleinformatyki dla NIE-inżynierów
 12. Projektowania systemów informatycznych z bazami danych
 13. Studia podyplomowe dla Nauczycieli - Nauczanie informatyki i zajęć komputerowych
 14. Systemy Transmisji Radiowej i Technik Multimedialnych
 15. Telekomunikacja, Informatyka i Zarządzanie
 16. Zarządzanie projektami: metodyka, praktyka, techniki, narzędzia
 17. Zarządzanie Zasobami IT: Architektura, Procesy, Standardy, Jakość

Cel studiów

Celem jest przygotowanie nauczycieli różnych przedmiotów do realizowania zadań określonych w podstawie programowej nauczania informatyki i zajęć komputerowych w różnych typach szkół.

Program studiów jest realizowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. jako program przygotowania do nauczania kolejnego przedmiotu.

Po ukończeniu Studiów Podyplomowych absolwent uzyskuje prawo nauczania informatyki i prowadzenia zajęć komputerowych.

 

Charakterystyka

Program studiów w dużej części ma charakter praktyczny i obejmuje 352 godz. zajęć (w tym 238 godzin zajęć laboratoryjnych i projektowych) oraz 60 godz. praktyki. Studia są przeznaczone dla osób mających a) tytuł zawodowy magistra-inżyniera lub równorzędny albo tytuł zawodowy inżyniera, licencjata lub równorzędny, uzyskany na różnych kierunkach studiów i b) uprawnienia do nauczania w szkołach.

 

Wykaz modułów kształcenia

Podstawy informatyki

Budowa komputera

System operacyjny Windows

System operacyjny Linux

Edycja tekstów i skład komputerowy

Grafika komputerowa

Programowanie wizualne w szkole

Wstęp do programowania w języku C++

Problemy algorytmiczne i programowanie w języku C++

Arkusze kalkulacyjne

Internet

Multimedia

Dydaktyka informatyki

Programowanie zdarzeniowe

Bazy danych

Administrowanie szkolną siecią komputerową

Edycja szkolnej witryny internetowej

Dydaktyka informatyki – projekt końcowy

Praktyka w zakresie nauczania informatyki i zajęć komputerowych

 

Czas trwania

3 semestry

 

Zasady naboru

Przyjęcia nauczycieli w kolejności zgłoszeń.

 

Terminy zgłoszeń

Termin jest ogłaszany przed każdą edycją na stronie własnej studiów podyplomowych.

 

Opłaty

Opłaty można wnosić w trzech ratach:

Rata 1: 2250 zł przy zapisie,

Rata 2: 2250 zł przed rozpoczęciem zajęć drugiego semestru,

Rata 3: 1500 zł przed rozpoczęciem zajęć trzeciego semestru.

Obowiązuje też dodatkowa opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w wysokości 30 zł.

 

Dodatkowe informacje

Organizator

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych,

Instytut Informatyki

Adres

00-665 Warszawa, ul. Nowowiejska 15/19, pok. 204

tel: 22 234-74-32, fax: 22 234-60-91

e-mail: bsk@ii.pw.edu.pl

  http://www.ii.pw.edu.pl/podyp
Kierownik  dr inż. Cezary Stępień
Forma zajęć Zajęcia odbywają się w formie spotkań sobotnio-niedzielnych (7-8 spotkań w semestrze).

Szczegółowych informacji udziela:

Sekretariat Instytutu Informatyki 
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PW , pok. 204 
p. Bożenna Skalska 
ul. Nowowiejska 15/19, 00–665 Warszawa 
tel.: 022–234–7432, faks: 022–234–6091 
e–mail: bsk@ii.pw.edu.pl

Bieżące informacje dotyczące organizacji i programu studiów »