Bezpieczeństwo Systemów Informacyjnych wraz z Technikami Biometrycznymi

Spis artykułów

 1. Studia podyplomowe
 2. Big Data - przetwarzanie i analiza dużych zbiorów danych
 3. Data Science - algorytmy, narzędzia i aplikacje dla problemów typu Big Data
 4. Bezpieczeństwo Systemów Informacyjnych wraz z Technikami Biometrycznymi
 5. Grafika komputerowa ― metody i narzędzia
 6. Instalacje telekomunikacyjne i teletechniczne w budownictwie
 7. Inżynieria systemów informatycznych zarządzania i wspomagania decyzji
 8. Java EE ― produkcja oprogramowania
 9. Narzędzia i Techniki Wirtualnej Edukacji
 10. Ochrona informacji w sieciach i systemach teleinformatycznych: projektowanie i audyt zabezpieczeń
 11. Podstawy telekomunikacji i teleinformatyki dla NIE-inżynierów
 12. Projektowania systemów informatycznych z bazami danych
 13. Systemy Transmisji Radiowej i Technik Multimedialnych
 14. Telekomunikacja, Informatyka i Zarządzanie
 15. Zarządzanie projektami: metodyka, praktyka, techniki, narzędzia
 16. Zarządzanie Zasobami IT: Architektura, Procesy, Standardy, Jakość

Studia Podyplomowe Bezpieczeństwa Systemów Informacyjnych wraz z Technikami Biometrycznymi - studia mają na celu przekazanie aktualnej wiedzy dotyczącej bezpieczeństwa systemów informacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem systemów wykorzystujących biometryczne metody uwierzytelniania tożsamości. Program Studiów obejmuje zarówno wykłady (168 godz.), jak i zajęcia laboratoryjne oraz warsztaty z biometrii, kryptologii, wykrywania włamań w systemach IT, cyberterroryzmu czy też interaktywnego opracowywania strategii kontrwywiadowczej związanej z bezpieczeństwem systemów informatycznych (54 godz.). Zajęcia praktyczne prowadzone będą w grupach maksymalnie dziesięcioosobowych w bogato wyposażonym Laboratorium Biometrii i Uczenia Maszynowego IAiIS PW.

Studia skierowane są głównie do menedżerów i kierowników zespołów technicznych odpowiedzialnych za projektowanie bezpiecznych systemów IT, a także dla innych osób zawodowo powiązanych z zagadnieniami bezpieczeństwa systemów IT (np. osób zaangażowanych w sprzedaż produktów i usług związanych z bezpieczeństwem i/lub biometrią). Studia przeznaczone są dla osób mających kontakt profesjonalny z branżą IT, choć niekoniecznie mających formalne wykształcenie w tym kierunku. Od kandydatów oczekujemy ogólnej orientacji w technologiach informatycznych, nie jest natomiast wymagana znajomość szczegółowych zagadnień technicznych.

Tematyka wykładów, laboratoriów i warsztatów:
 Biometryczne systemy uwierzytelnienia

 •  Biometria - znaczenie pojęcia
 •  Techniki biometryczne
 •  Od biometrii do systemów biometrycznych
 •  Wybrane zastosowania biometrii
 •  Bezpieczeństwo biometrii
 •  Ocena działania systemów biometrycznych
 • Zajęcia praktyczne: laboratorium dot. biometrii odcisku palca, tęczówki, podpisu odręcznego oraz bezpieczeństwa urządzeń biometrycznych

Bezpieczeństwo systemów informatycznych

 • Wstęp do bezpieczeństwa informacji: pojęcia, modele, architektury   
 • Kryptologia   
 • Ciągłość działania i wznawianie działania po sytuacjach krytycznych  
 • Kontrola dostępu i bezpieczeństwo fizyczne 
 • Cyberwojna i cyberterroryzm   
 • Wywiad i kontrwywiad w środowisku systemów informacyjnych    
 • Reagowanie na incydenty bezpieczeństwa informatycznego
 • Zajęcia praktyczne: laboratorium z kryptologii i cyberterroryzmu, zabawa w gry strategiczne dot. cyberwojny i cyberterroryzmu, warsztaty dot. wywiadu i kontrwywiadu w kontekście bezpieczeństwa systemów informatycznych

Testowanie i ocena bezpieczeństwa systemów informatycznych

 •  Testowanie bezpieczeństwa
 •  Certyfikacja bezpieczeństwa
 •  Testowanie bezpieczeństwa systemów biometrycznych
 • Zajęcia praktyczne: laboratorium poświęcone wykrywaniu włamań w systemach IT

Prawne, etyczne i społeczne aspekty bezpieczeństwa

 •  Zagadnienia prawnomaterialne
 •  Zagadnienia proceduralne
 •  Informatyka śledcza
 •  Aspekty etyczne i społeczno-psychologiczne
 • Zajęcia praktyczne: laboratorium z informatyki kryminalistycznej

Zarządzanie bezpieczeństwem

 •  System zarządzania bezpieczeństwem informacji
 •  Zabezpieczenia systemów teleinformatycznych
 •  Audyt systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji

WWW
http://bezpieczenstwobiometria.org.pl

Kierownik
dr inż. Adam Czajka

Czas trwania
2 semestry, 222 godziny (w tym 54 godziny zajęć praktycznych)

Zasady naboru
Przyjęcia w kolejności zgłoszeń. W studiach mogą uczestniczyć osoby, które ukończyły studia wyższe I lub II stopnia (licencjackie, inżynierskie, magisterskie).

Termin zgłoszeń
Zgłoszenia przyjmowane są od 1 lipca do 30 września.

Opłaty
Wysokość opłaty wynosi 7750 zł. Opłaty można wnosić w dwóch ratach:
- 4500 zł przy zapisach, 
- 3250 zł przed rozpoczęciem zajęć drugiego semestru.

Dodatkowe informacje
Zajęcia odbywają się w formie zjazdów sobotnio-niedzielnych (ok. 7 zjazdów w semestrze).

Dodatkowe informacje
Zajęcia odbywają się w formie zjazdów sobotnio-niedzielnych (ok. 7 zjazdów w semestrze).

Bliższych informacji udziela:

Sekretariat studiów
Alicja Trojanowska
Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Politechnika Warszawska
ul. Nowowiejska 15/19, pok 518 

Sekretariat czynny w dni powszednie w godz. 8:30 - 16:00 

Link do strony WWW: http://bezpieczenstwobiometria.org.pl/