Plany modelowe, programy i rygory studiów

Wymagania, stawiane studentom na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych, są określone, m.in., przez programy (a raczej, wymagania programowe) oraz rygory studiów. Natomiast plany modelowe są propozycją realizacji programu studiów w rozłożeniu na określoną liczbę semestrów.

  • wymagania programowe
  • rygory studiów
  • plany modelowe

Uwaga. Poniżej umieszczono odnośniki do przeglądu planów modelowych, wymagań programowych i rygorów studiowania. Te odnośniki prowadzą do stron generowanych na podstawie informacji przechowywanych w systemie obsługi studiów Eres. Te informacje są podstawą do rozliczania studentów z realizacji programu studiów.