Program Podwójnego Dyplomowania: PW - Technische Universität Berlin

Program skierowany jest do  studentów studiów magisterskich , głównie kierunku Informatyka lub ECE.  Pierwsze dwa semestry studiów 2 stopnia studenci realizują w Uczelni macierzystej, kolejne dwa spędzają w Uczelni goszczącej. W każdej z nich muszą uzyskać co najmniej 54 ECTS (przy  120 ECTS wymaganych  do ukończenia  studiów magisterskich).  Uczestnicy programu podwójnego dyplomowania powinni posiadać  opiekuna w obydwu Uczelniach.

Rekrutacja na wymianę przeprowadzana jest w Uczelni macierzystej. Wymagane jest zaaprobowanie wybranych kandydatów  przez Uczelnię goszczącą.

Po zakwalifikowaniu do programu student przedstawia propozycję indywidualnego programu studiów. Program musi zyskać akceptację Dziekanów (lub osób upoważnionych) Uczelni macierzystej oraz goszczącej.

Praca magisterska musi być napisana w języku angielskim. Jej temat powinien być uzgodniony przez obu opiekunów.  Praca jest oceniana przez komisje dyplomowe obydwu Uczelni, zgodnie z ich regulaminami.

Termin składania dokumentów w Technische Universität Berlin:

- semestr zimowy (rozpoczynający się 1 października) – 1 czerwca;

- semestr letni (rozpoczynający się 1 kwietnia) – 1 grudnia.

Sczegółowych informacji udziela mgr inż. Małgorzata Domańska: M.Domanska@elka.pw.edu.pl , pok.158, gmach WEiTI