Regulamin Studiów

Regulamin zawiera m.in informacje z zakresu:

 • Praw i obowiązków studenta
 • Organizacji roku akademickiego
 • Organizacji studiów
 • Zaliczania zajęć
 • Egzaminów
 • Zaliczania przedmiotów i praktyk
 • Skali ocen
 • Realizacji części programów studiów poza jednostką macierzystą studenta
 • Zaliczenia semestru studiów
 • Rejestracji na kolejny rok lub semestr studiowania
 • Studiów według indywidualnego programu i planu studiów
 • Warunków i trybu uczestniczenia wybitnie uzdolnionych uczniów w zajęciach przewidzianych tokiem studiów
 • Przeniesień
 • Wznowienia studiów
 • Urlopów
 • Prac dyplomowych
 • Egzaminów dyplomowych
 • Ukończenia studiów
 • Klasyfikacji absolwentów
 • Nagród i wyróżnień
 • Odpowiedzialności studenta
 • Skreśleń z listy studentów

Pobierz plik (pdf, 745,83 kB)