Akademia Cisco

ITU-ITC powstało w 2002 roku, jako jedno z 26 centrów szkoleniowych technik internetowych rodzących się na świecie z inicjatywy Międzynarodowej Unii Telekomunikacyjnej - ITU (International Telecommunication Union). Od początku prowadzi specjalistyczne kursy z dziedziny sieci teleinformatycznych i ochrony informacji.

W ramach Centrum została utworzona w 2002 roku, jedna z najbardziej dynamicznych na świecie, Akademia Regionalna Cisco. Stąd też w ofercie znajdują się kursy autoryzowane przez firmę Cisco Systems. ITU-ITC świadczy także wszechstronne usługi doradcze z dziedziny sieci teleinformatycznych i ochrony informacji.
ITU-ITC jest związany z Wydziałem Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Oprócz pracy dydaktycznej i naukowej na Politechnice Warszawskiej, posiada praktyczny kontakt z zaawansowanymi technikami teleinformatycznymi. Część personelu to inżynierowi systemowi pracujący w Cisco Systems Poland.

Sieci teleinformatyczne są pasją ITU-ITC. Działalność ta ma wpływ na kształt współczesnych sieci - zmienia ich oblicze poprzez innowacje potwierdzone patentami, licznymi wdrożeniami, a także setkami (!) artykułów naukowych. Nazwiska osób związanych z Centrum są powszechnie rozpoznawane w środowisku osób związanych z technologiami teleinformatycznymi, w tym w kręgu ekspertów zajmujących się ochroną informacji. 
Centrum ITU-ITC cechuje się minimalną strukturą organizacyjną o niskim stopniu zhierarchizowania. Oferowana współpraca jest oparta na wzajemnym zaufaniu oraz poziomej komunikacji i kooperacji
Głównym celem Centrum jest dzielenie się z naszymi klientami profesjonalną wiedzą i doświadczeniem.

ITU-ITC jest jednostką Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. ITU-ITC mieści się w Gmachu Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej przy ul. Nowowiejskiej 15/19 w samym centrum Warszawy.

Aktualna oferta oraz harmonogram kursów znajdują się tutaj.

Kierownik

prof. nzw. dr hab inż. Krzysztof Szczypiorski
e-mail: K.Szczypiorski<at>tele.pw.edu.pl

Biuro Akademii
sprawy organizacyjne, zgłoszenia na kursy oraz świadectwa ukończenia
Dorota Tomaszewska
e-mail: itu-itc<at>elka.pw.edu.pl
tel. 22 234 60 95
kom. 691 670 432
poniedziałek - piątek 9:00-15:30

Strona internetowa:
http://itu-itc.elka.pw.edu.pl/