Wydziałowa Komisja Akredytacji Przedmiotów

Skład Komisji:

 1. dr hab. inż. Jacek Misiurewicz (ISE) - Przewodniczący
 2. dr hab. inż. Leszek Opalski, prof. PW (ISE)
 3. dr hab. inż. Janusz Marzec, prof. PW (IRiTM)
 4. dr hab. inż. Mariusz Śmietana, prof. PW (IMiO)
 5. dr inż. Tomasz Gambin (II)
 6. prof. dr hab. inż. Andrzej Jakubiak (IT)
 7. dr hab. inż. Andrzej Stachurski (IAiIS)
 8. Jędrzej Ciborowski

Komisja będzie działać w kadencji 2016 - 2020.

Wśród zadań, które powierzono Komisji wymienić m.in. należy:

 • opiniowanie wniosków o wprowadzenie nowych przedmiotów do programu studiów,
 • przygotowanie wniosków o usunięcie przedmiotów z programu,
 • okresowa ocena prowadzenia przedmiotów ( na podstawie dokumentacji przedmiotów, wyników hospitacji, wyników ankiet ),
 • okresowe przeglądy programów

Komisja współpracuje bezpośrednio z prodziekanem d/s nauczania

.

Procedura zgłaszania przedmiotów

AKREDYTACJA NOWYCH PRZEDMIOTÓW

1. Zgłaszanie wniosków

 • Wniosek o przyjęcie nowego przedmiotu do klasy programowej zgłaszany jest do prodziekana d/s nauczania przez zastępcę dyrektora d/s dydaktycznych odpowiedniego instytutu.
 • Zgłoszenie powinno nastąpić nie później niż na 2 miesiące przed datą spodziewanego włączenia przedmiotu do oferty Wydziału (rozpoczęcia zapisów studentów na przedmioty w kolejnym semestrze).
 • Projekt przedmiotu powinien być przygotowany zgodnie z wymaganym przez Komisję formatem (formularze do ściągnięcia na dole strony).
 • Zgłoszenie trzeba dostarczyć na papierze i w formie elektronicznej (skan wersji z podpisami).
 • Podpis autora (kierownika zespołu autorskiego) oznacza przyjęcie przez niego odpowiedzialności za poziom merytoryczny i jakość prowadzenia przedmiotu oraz dbałość o aktualność programu.
 • Projekt przedmiotu musi mieć akceptację kierownika zakładu – jego podpis pod projektem oznacza potwierdzenie zdolności zakładu do realizacji przedmiotu w proponowanej wersji z punktu widzenia zasobów zakładu.
 • Podpis dyrektora d/s dydaktycznych pod projektem oznacza gwarantowanie realizacji przedmiotu przez instytut.
 • Podpis kierownika specjalności lub osoby odpowiedzialnej za kierunek (dla przedmiotów ogólnych) pod projektem oznacza zgodność projektu z programem specjalności/kierunku i zasadność wprowadzenia takiego przedmiotu.

2. Rozpatrzenie projektu przedmiotu przez WKAP

Skierowany do WKAP przez prodziekana d/s nauczania projekt przedmiotu powinien być rozpatrywany pod kątem:

 • zgodności programu przedmiotu ze specyfiką kierunku kształcenia, specjalności i klasy programowej a także obowiązujących standardów kształcenia;
 • aktualności programu, uwzględnienia nowych treści, wykorzystanych metod, itp.;
 • redundancji treści w porównaniu z innymi przedmiotami;
 • stopnia zaawansowania przedmiotu;
 • istnienia i dostępności odpowiednich materiałów dydaktycznych (w tym materiałów w formie elektronicznej, podręczników, monografii, literatury uzupełniającej);
 • dorobku naukowego i dydaktycznego zespołu realizatorów;
 • niezbędnych przedmiotów poprzedzających;

Projekt przedmiotu może zostać skierowany do wybranego recenzenta (recenzentów).

W trakcie rozpatrywania projektu mogą być formułowane propozycje zmian kierowane bezpośrednio do kierownika zespołu autorskiego – ostateczna wersja projektu musi być opatrzona wszystkimi wymaganymi podpisami.

 

Pobierz:

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document  formularz_WKAP_v2.3 (vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 24,92 kB)
formularz_WKAP_v2.3 (pdf, 107,58 kB)
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document  procedura_2017_v2.2 (vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 9,75 kB)
procedura_2017_v2.2 (pdf, 24,76 kB)