Wydziałowa Komisja Odbioru Prac Badawczych

Skład Komisji: 

 1. dr hab. inż. Witold Pleskach, prof. PW (IMiO) – przewodniczący
 2. dr hab. Maciej Ławryńczuk, prof. PW  (IAiIS)
 3. prof. dr hab. Mieczysław Muraszkiewicz (II)
 4. dr hab. inż. Ryszard Piramidowicz, prof. PW  (IMiO)
 5. dr hab. inż. Eugeniusz Jaszczyszyn, prof. PW (IRiTM)
 6. dr inż Krzysztof Czuba (ISE) 
 7. prof. dr hab. Andrzej Jakubiak (IT)

***

Komisja Wydziałowa i Komisje Instytutowe działać będą w okresie kadencji 2012-2016.

.

***

Do zadań Komisji należy dokonywanie odbiorów wyników prac badawczych: grantów rektorskich, dziekańskich oraz prac statutowych.

Odbiory prac badawczych realizowanych w Instytutach dokonywane są przez Komisje Instytutowe z udziałem jednego członka Komisji Wydziałowej wyznaczonego przez Przewodniczącego tej Komisji.

Do Instytutowych Komisji odbioru prac badawczych delegowani są następujący przedstawiciele Wydziałowej Komisji ds. Prac Badawczych.

 •  Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej - prof. dr hab. Mieczysław Muraszkiewicz
 •  Instytut Informatyki - dr hab. Maciej Ławryńczuk, prof. PW
 •  Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki - prof. dr hab. Andrzej Jakubiak
 •  Instytut Radioelektroniki - dr hab. Krzysztof Czuba 
 •  Instytut Systemów Elektronicznych – dr hab. Eugeniusz Jaszczyszyn, prof. PW
 •  Instytut Telekomunikacji – dr inż. Ryszard Piramidowicz, prof. PW