Wydziałowa Komisja Stypendialna

Skład

1) dr inż Zbigniew Gajo - Przewodniczący Komisji

2) Studentka Kamila Cipior

3) Studentka Natalia Biaduń

4) Studentka Kinga Staszkiewicz

5) Student Wojciech Niespodziany

Dziekan przekazuje Komisji uprawnienia do podejmowania decyzji w zakresie przyznawania, cofania, zawieszania i wznawiania wypłat świadczeń pomocy materialnej oraz ustalania wysokości przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Politechniki Warszawskiej na rok akademicki 2016/2017.

Do obowiązków Komisji należy terminowe rozpatrywanie wniosków o przyznanie świadczeń pomocy materialnej.