Wydziałowa Komisja Stypendialna dla Doktorantów

Skład Komisji

- dr hab. inż Jarosław Turkiewicz - Przewodniczący Komisji

- mgr inż Konrad Godziszewski - członek Komisji

- mgr inż. Aleksandra Golba - członek Komisji

- mgr inż. Anna Kurowska - członek Komisji

- mgr inż Paweł Mazurek - członek Komisji

Komisja będzie działać w zakresie przyznawania, cofania, zawieszania i wznawiania wypłat świadczeń w roku akademickim 2016/2017.

Do obowiązków Komisji należy terminowe rozpatrywanie wniosków o przyznawanie świadczeń pomocy materialnej.