Wydziałowa Komisja ds. Finansowych

Skład Komisji:

  1. doc. dr inż. Piotr Brzeski - Przewodniczący (IRiTM)
  2. prof. nzw. dr hab. Piotr Gawrysiak (II)
  3. prof. nzw. dr hab. Lidia Łukasiak (IMiO)
  4. dr inż. Daniel Paczesny (ISE)
  5. doc. dr inż. Mirosław Słomiński (IT)
  6. doc. dr inż. Tomasz Traczyk (IAiIS)

***

Komisja będzie działać w kadencji 2012 - 2016.

***

Przewodniczący Komisji - w zakresie swoich kompetencji - podlega bezpośrednio Dziekanowi.

.

***

Do zadań Komisji należy realizowanie zadań zleconych przez Dziekana związanych z gospodarką finansową Wydziału