Wydziałowa Komisja ds. odbioru wyników umów cywilnoprawnych

Skład Komisji: 

 1. prof. dr hab. Piotr Tatjewski - Prodziekan ds. Nauki
 2. prof. dr hab. Cezary Zieliński - Prodziekan ds. Ogólnych
 3. dr inż. Daniel Paczesny - Prodziekan ds. Nauczania 
 4. dr inż. Zbigniew Gajo - Prodziekan ds. Studenckich
 5. dr hab. inż. Adam Abramowicz prof. PW - Kierownik Studiów Doktoranckich
 6. dr hab. Krzysztof Szczypiorski prof. PW - Kierownik Dziekańskiego Laboratorium Sieciowego
 7. dr inż. Antoni Siennicki - główny specjalista ds. administracyjnych

.

***

Komisja Wydziałowa ds. odbioru wyników umów cywilnoprawnych, zawieranych w jednostkach ogólnowydziałowych działa od dnia powołania do 31 sierpnia 2016 roku

.

***

.

 1. Zakres działań Komisji obejmuje umowy cywilnoprawne, w ramach których powstaje rezultat odbierany protokole odbioru, tj. Komisja stwierdza zrealizowanie umów zlecenia z 50% kosztami uzyskania, oraz odbiór dzieł - czyli zrealizowanie umów o dzieło.
 2. Odbiór wyników danej umowy przeprowadzony jest przez co najmniej trzech członków ze składu Komisji.
 3. W przypadkach gdy członek Komisji jest bezpośrednim wnioskodawcą umowy cywilnoprawnej oraz gdy pełni funkcje kierownika jednostki organizacyjnej w której realizowana jest umowa lub gdy pełni funkcje kierownika projektu na potrzeby którego realizowana jest umowa  - przyjmuje on funkcję Przewodniczącego Komisji.
 4. Komisja przeprowadza odbiory w jednostkach: 1030 (administracji ogólnowydziałowej) oraz 1038 (laboratorium „Brama”).
 5. Komisja jest uprawniona do przeprowadzania odbioru wyników  umów cywilnoprawnych niezależnie od źródła finansowania tych umów, tj. także umów realizowanych w ramach działalności statutowej, w projektach dofinansowywanych ze środków budżetowych i w projektach dofinansowywanych z funduszy strukturalnych.