Stanowisko Rady Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych w sprawie postępującej biurokratyzacji nauki

Ze względu na ciągle postępującą biurokratyzację nauki w Polsce oraz jej negatywny wpływ na funkcjonowanie instytucji badawczych, na posiedzeniu w dniu 15.12.2015 r. Rada Wydziału przyjęła oficjalne stanowisko w tej kwestii (pełny tekst wraz z załącznikiem dostępny poniżej).