Obrony doktorskie spoza Wydziału

W poniższej tabeli znajdą Państwo terminarz obron rozpraw doktorskich spoza Wydziału.

Kolokwia habilitacyjne wyróżnione są kolorem zielonym.
Data obrony,
miejsce obrony,
odnośnik do BW PW
Doktorant Tytuł rozprawy Promotor Plik - zawiera
zawiadomienie,
streszczenie,
recenzje
537. 04.07.2017 10:30
sala nr 209, Wydział Elektryczny, przy ul. Sikorskiego 37
mgr inż. Rafał Piotuch Wykorzystanie analizy polowo-obwodowej do syntezy predykcyjnego regulatora prądu silnika synchronicznego z magnesami trwałymi prof. dr hab inż. Ryszard Pałka, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Elektryczny
Pobierz plik (pdf, 241,54 kB)
536. 30.06.2017 16:00
Politechnika Warszawska
mgr Łukasz Łaniewski-Wołłek Topology Optimalization and Optimal Control using Adjoint Lattice Boltzmann Method prof. dr hab inż. Jacek Rokicki, Politechnika Warszawska
Pobierz plik (pdf, 204,14 kB)
535. 30.06.2017 12:00
Gmach Matematyki, Politechnika Warszawska
mgr inż. Piotr Panasiuk Rozpoznawanie użytkownika na podstawie analizy sposobu pisania na klawiaturze z użyciem zewnętrznych urządzeń pomiarowych prof. dr hab. inż. Khalid Saeed, PW
Pobierz plik (pdf, 422,91 kB)
534. 29.06.2017 12:00
Uniwersytet Warszawski
mgr Maciej Zdanowicz On liftability of schemes and their frobenius morphism prof. Adrian Langer; promotor pomocniczy: dr Piotr Achinger, Uniwersytet Warszawski
Pobierz plik (vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 970,91 kB)
533. 26.06.2017 14:00
Politechnika Warszawska
mgr inż. Michał Dzikowski Wykorzystanie metody gazu sieciowego Bolzmanna do symulacji przepływów dwufazowych prof. dr hab. inż. Jacek Rokicki, Politechnika Warszawska
Pobierz plik (pdf, 191,42 kB)
532. 26.06.2017 11:30
Politechnika Łódzka
mgr inż. Zbigniew Szymański Diagnostyka podobciążeniowa przełącznika zaczepów oparta o analizę dynamicznego procesu przełączania prof. dr. hab. inż. Franciszek Mosiński, Politechnika Łódzka
Pobierz plik (pdf, 368,49 kB)
531. 26.06.2017 10:30
Politechnika Warszawska
mgr inż. Jikun Wang EMG based analysis of lower limb muscle activity for the purpose of exoskeleton designe prof. dr hab.onż Teresa Zielińska, Politechnika Warszawska
Pobierz plik (pdf, 207,94 kB)
530. 23.06.2017 12:00
Politechnika Warszawska
mgr inż. Karol Walędzik Połączenie algorytmów symulacyjnych oraz dziedzinowych metod heurystycznych w zagadnieniach dynamicznego podejmowania decyzji prof. dr hab. inż. Jacek Mańdzium, Politechnika Warszawska
Pobierz plik (pdf, 431,69 kB)
529. 20.06.2017 14:15
Politechnika Gdańska
mgr Michał Pańczyk Algorytmy samostabilizujące w sieciach o wybranych topologiach dr hab. Halina Bielak, prof. nzw. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Pobierz plik (pdf, 259,15 kB)
528. 20.06.2017 12:00
Wojskowa Akademia Techniczna
mgr inż. Anna Bryzek Metoda wyznaczania harmonogramu zamówień części zamiennych do złożonych obiektów technicznych na podstawie informacji o ich eksploatacji dr hab. inż. Tomasz Praczyk, profesor Wojskowej Akademii Technicznej
Pobierz plik (pdf, 603,07 kB)
527. 20.06.2017 12:00
Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
mgr Aneta Wróblewska Lingwistyczne układy dynamiczne oparte na grafach algebraicznych i ich zastosowanie w kryptografii prof. dr hab. Vasyl Ustymenko, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Pobierz plik (pdf, 532,98 kB)
526. 20.06.2017 12:00
Instytut Technologii Elektronowej
mgr Marta Sobańska Wzrost i właściwości nanodrutów azotku galu otrzymywanych metodą MBE z plazmowym źródłem azotu prof. dr hab. Zbigniew Żytkiewicz, Instytut Fizyki PAN
Pobierz plik (pdf, 452,23 kB)
525. 19.06.2017 12:15
Politechnika Gdańska
mgr inż. Michał Sobaszek Modyfikowane nanodiamentowe warstwy do sensorów z detekcją optyczną i elektrochemiczną dr hab. inż. Robert Bogdanowicz, Politechnika Gdańska
Pobierz plik (pdf, 271,20 kB)
524. 14.06.2017 11:15
Politechnika Wrocławska
mgr inż. Mateusz Cholewiński Algorytmy sterowania manipulatorami mobilnymi uwzględnieniem poślizgów dr hab. inż. Alicja Mazur, prof. Politechniki Wrocławskiej, Akademia Górniczo-Hutnicza
Pobierz plik (pdf, 51,66 kB)
523. 14.06.2017 11:00
Politechnika Gdańska
mgr inż. Agnieszka Czapiewska Badania i analiza efektywności radiolokalizowania obiektów w środowisku wewnątrzbudynkowym dr hab. inż. Jacek Stefański, Politechnika Gdańska; oraz dr inż. Jarosław Sadowski - promotor pomocniczy - Politechnika Gdańska
Pobierz plik (pdf, 270,71 kB)

Zobacz także