Obrony doktorskie spoza Wydziału

W poniższej tabeli znajdą Państwo terminarz obron rozpraw doktorskich spoza Wydziału.

Kolokwia habilitacyjne wyróżnione są kolorem zielonym.
Data obrony,
miejsce obrony,
odnośnik do BW PW
Doktorant Tytuł rozprawy Promotor Plik - zawiera
zawiadomienie,
streszczenie,
recenzje
502. 26.06.2017 11:30
Politechnika Łódzka
mgr inż. Zbigniew Szymański Diagnostyka podobciążeniowa przełącznika zaczepów oparta o analizę dynamicznego procesu przełączania prof. dr. hab. inż. Franciszek Mosiński, Politechnika Łódzka
Pobierz plik (pdf, 368,49 kB)
501. 14.06.2017 11:15
Politechnika Wrocławska
mgr inż. Mateusz Cholewiński Algorytmy sterowania manipulatorami mobilnymi uwzględnieniem poślizgów dr hab. inż. Alicja Mazur, prof. Politechniki Wrocławskiej, Akademia Górniczo-Hutnicza
Pobierz plik (pdf, 51,66 kB)
500. 11.05.2017 16:30
Uniwersytet Warszawski
mgr Raj Narayan Dhara Existence and regularity theory in weighted Sobolev spaces and application dr hab. Agnieszka Kalamajska, prof. Uniwersytetu Warszawskiego
Pobierz plik (vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 968,62 kB)
499. 11.05.2017 14:30
mgr Radosław Matusik Stabilność sieci neuronowej w skończonym czasie prof. dr hab. Andrzej Nowakowski, Uniwersytet Łódzki; promotor pomocniczy dr Andrzej Rogowski Uniwersytet Łódzki
Pobierz plik (vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 968,56 kB)
498. 11.05.2017 11:15
Politechnika Wrocławska
mgr inż. Hanna Stawska Zastosowanie światłowodów mikrostrukturalnych w nieliniowych układach diagnostycznych prof. dr hab. Elżbieta Bereś-Pawlik, Politechnika Wrocławska
Pobierz plik (pdf, 104,78 kB)
497. 10.05.2017 12:00
Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN
mgr inż. Przemysław Sadowski Quantum Walks: various models and their algorithmic applications dr hab. Jarosław Miszczak, Zespół Kwantowych Systemów Informatyki, Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN
Pobierz plik (pdf, 449,19 kB)
496. 10.05.2017 11:00
Akademia Górniczo-Hutnicza
mgr inż. Piotr Warzecha Badania przepływu zawiesiny i efektywności sedymentacji w modelu wielostrumieniowego osadnika prostopadłoprądowego prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kowalski, Akademia Górniczo-Hutnicza
Pobierz plik (vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 676,39 kB)
495. 10.05.2017 10:00
Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN
mgr inż. Łukasz Pawela Open systems in quantum informatics dr hab. inż. Piotr Gawron, Zespół Kwantowych Systemów Informatyki, Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN
Pobierz plik (pdf, 447,64 kB)
494. 09.05.2017 14:15
Uniwersytet Warszawski
mgr Magdalena Zielenkiewicz The Gysin homomorphism for homogeneous spaces via residues dr hab. Andrzej Weber, Uniwersytet Warszawski
Pobierz plik (vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 968,52 kB)
493. 08.05.2017 15:30
Instytut Matematyczny PAN
mgr Aleksander Zabłocki On some generalizations of Shamir's secret sharing scheme prof. dr hab. Stanisław Spież, Instytut Matematyczny PAN
Pobierz plik (vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 968,47 kB)
492. 08.05.2017 14:00
Uniwersytet Warszawski
mgr Dominika Pawlik Brzegi Gromowa grup hiperbolicznych jako granice odwrotne ciągów wielościanów prof. dr hab. Jan Dymara, Uniwersytet Wrocławski
Pobierz plik (vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 968,58 kB)
491. 08.05.2017 13:00
Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
mgr Stanisław Brodowski Uczenie aproksymacji funkcji poprzez hierarchiczny podział na podproblemy i łączenie ich rozwiązań dr hab. Andrzej Bielecki, prof. Akademii Górniczo-Hutniczej
Pobierz plik (pdf, 540,76 kB)
490. 08.05.2017 09:00
Politechnika Poznańska
mgr inż.Julian Balcerek Human-computer supporting interfaces for automatic recognition of threats prof.dr hab. inż. Adam Dąbrowski, Politechnika Poznańska
Pobierz plik (pdf, 530,80 kB)
489. 28.04.2017 14:15
Instytut Badań Systemowych PAN
mgr inż. Piotr Kowaleczko Algorytmy przetwarzania i analizy obrazów cyfrowych dla potrzeb mechatronicznego systemu sterowania, stabilizacji i śledzenia w optoelektronicznych głowicach obserwacyjnych prof. dr hab. inż. Przemysław Rokita, Politechnika Warszawska
Pobierz plik (pdf, 707,17 kB)
488. 26.04.2017 14:15
Uniwersytet Warszawski
mgr Michał Przybyłek Analysis and construction of logical systems: a category-theoretic approach prof. dr hab. Andrzej Tarlecki, Uniwersytet Warszawski
Pobierz plik (vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 968,47 kB)

Zobacz także