Obrony doktorskie spoza Wydziału

W poniższej tabeli znajdą Państwo terminarz obron rozpraw doktorskich spoza Wydziału.

Kolokwia habilitacyjne wyróżnione są kolorem zielonym.
Data obrony,
miejsce obrony,
odnośnik do BW PW
Doktorant Tytuł rozprawy Promotor Plik - zawiera
zawiadomienie,
streszczenie,
recenzje
559. 30.10.2017 11:00
Akademia Górniczo-Hutnicza
mgr inż. Piotr Oramus Reserches on limitation of electric arc in low voltage switches (Badania nad ograniczaniem łuku elektrycznego w łącznikach elektroenergetycznych niskiego napięcia) dr hab. inż. Marek Florkowski, Centrum Badawcze ABB
Pobierz plik (pdf, 498,06 kB)
558. 24.10.2017 12:00
Politechnika Poznańska
mgr inż. Adam Konieczko Automatic vision quality enhancement of CCTV data (Automatyczna poprawa jakości wizyjnej danych CCTV) prof. dr hab. inż. Adam Dąbrowski, Politechnika Poznańska
Pobierz plik (pdf, 522,06 kB)
557. 18.10.2017 12:30
Akademia Górniczo-Hutnicza
mgr inż. Krzysztof Kogut Real-time control in automotive systems (Sterowanie w czasie rzeczywistym w systemach automatyki samochodowej) prof. dr hab. inż. Andrzej Turnau, Akademia Górniczo-Hutnicza
Pobierz plik (pdf, 499,32 kB)
556. 17.10.2017 11:00
Politechnika Śląska
mgr inż. Mariusz Słabicki Metoda lokalnej rekonfiguracji sieci komórkowej prof. dr hab. inż. Tadeusz Czachórski
Pobierz plik (pdf, 1,29 MB)
555. 16.10.2017 11:00
Instytut Badań Systemowych PAN
mgr Michał Pawłowski Theoretical and computational approach to spot price modelling and pricing derivatives on the Polish Power Exchange prof. dr hab. inż. Olgierd Hryniewicz, promotor pomocniczy: dr Piotr Nowak; Instytut Badań Systemowych PAN
Pobierz plik (pdf, 782,27 kB)
554. 13.10.2017 12:30
Instytut Podstaw Informatyki PAN
mgr Marcin Stępniak Protokoły adaptacyjne dla długotrwałych rozproszonych procesów biznesowych w środowiskach wirtualnych oraz fizycznych dr hab. Stanisław Ambroszkiewicz, Instytut Podstaw Informatyki PAN
Pobierz plik (pdf, 695,09 kB)
553. 11.10.2017 12:00
Instytut Technologii Elektronowej
mgr inż. Cezary Kołaciński Wielokanałowe, scalone systemy odczytowe dla detektorów THz opartych o tranzystory polowe, pobudzanych niemodulowaną wiązką promieniowania dr hab. Jacek Marczewski, prof. nzw Instytutu Technologii Elektronowej
Pobierz plik (pdf, 460,24 kB)
552. 10.10.2017 10:00
Politechnika Poznańska
mgr inż. Adam Owczarowski Application of selected control algorithms for nonlinear systems in unmanned bicycle robot stabilized by an inertial drive dr hab. inż. Dariusz Horla, Politechnika Poznańska
Pobierz plik (pdf, 520,96 kB)
551. 09.10.2017 10:00
Politechnika Gdańska
mgr inż. Maciej Browarczyk Tomografia perfuzyjna pCT w diagnostyce cukrzycowej mikroangiopatii płucnej prof. dr hab. inż. Renata Kalicka, Politechnika Gdańska
Pobierz plik (pdf, 256,78 kB)
550. 29.09.2017 11:00
Akademia Górniczo-Hutnicza
mgr inż. Tomasz Dziwiński Selected methods of real-time digital signal processing for control of the power electronic converters prof. dr hab. inż. Wojciech Grega, Akademia Górniczo-Hutnicza
Pobierz plik (pdf, 514,55 kB)
549. 27.09.2017 10:00
Politechnika Opolska
mgr inż. Paweł Majewski Research towards increasing the capacity of wireless data communication using inverses of nonsquare polynomial matrices dr hab. inż. Wojciech Hunek, Politechnika Opolska
Pobierz plik (pdf, 510,75 kB)
548. 15.09.2017 15:00
Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
mgr Przemysław Sokołowski Design and Analysis of Cryptographic Hash Functions prof. dr hab. Jerzy Jaworski, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
Pobierz plik (pdf, 394,32 kB)
547. 15.09.2017 13:00
Uniwersytet Warszawski
mgr Joachim Jelisiejew Hilbert schemes of points and their applications dr hab. Jarosław Buczyński; promotor pomocniczy: dr Weronika Buczyńska, Uniwersytet Warszawski
Pobierz plik (vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 970,86 kB)
546. 04.09.2017 11:00
Politechnika Łódzka
mgr inż. Grzegorz Glonka Hybrydowa metoda śledzenia ruchu człowieka w czasie rzeczywistym dr hab. inż Adam Wojciechowski, Politechnika Łódzka
Pobierz plik (pdf, 365,46 kB)
545. 30.08.2017 11:00
Akademia Morska w Gdyni
mgr inż. Przemysław Ptak Modelowanie wpływu zjawisk cieplnych na właściwości elektryczne i optyczne półprzewodnikowych źródeł światła w technice oświetleniowej prof. dr hab inż. Krzysztof Górecki, Akademia Morska w Gdyni
Pobierz plik (pdf, 286,61 kB)

Zobacz także