»

Szukanie zaawansowane


Składanie dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych na studia stacjonarne pierwszego stopnia na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych: 12 – 16 lipca 2010 r. godz. 9 – 15

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych informuje, że została ogłoszona dodatkowa rekrutacja na studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia oraz na studia niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia.

Terminy składania wniosków stypendialnych na rok akademicki 2010/2011 na studia drugiego stopnia i studia trzeciego stopnia (doktoranckie) i inne podyplomowe - dla cudzoziemców polskiego pochodzenia, absolwentów polskich uczelni.

Dziekan Wydziału Elektroniki I Technik Informacyjnych uprzejmie zaprasza na Wydziałową Uroczystość Inauguracji Roku Akademickiego 2010/2011,  która odbędzie się w dniu 1 października 2010 roku w Małej Auli Gmachu Głównego PW. Rozpoczęcie o godz. 12.30

Szanowny Absolwencie Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych, serdecznie zapraszamy Cię do udziału w uroczystości wręczenia dyplomów ukończenia studiów w Politechnice Warszawskiej. Uroczystość odbędzie się dnia 8 października 2010 r. godz. 13:00 przed Gmachem WEiTI.

W dniach 18-26 września 2010 roku odbędzie się 14 edycja Festiwalu Nauki w Warszawie. Zapraszamy do zapoznania się z programem imprezy ze szczególnym zwróceniem uwagi na pokazy przygotowane przez Politechnikę Warszawską.

Absolwenci studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych, pierwszego lub drugiego stopnia, którzy ukończyli studia w roku akademickim 2009/2010 powinni do dnia 6 października 2010 r. odebrać oryginał dyplomu oraz 2 odpisy, a także pozostałe dokumenty podlegające wydaniu, z Działu Ewidencji Studentów.

Kwoty dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniające do otrzymywania stypendiów w roku akademickim 2010/2011

Projekt o nazwie roboczej SYNAT (System Nauki i Techniki) będzie realizowany w latach 2010-2013 przez sieć naukową zrzeszającą 16 instytucji krajowych. Celem projektu jest opracowanie koncepcji oraz wdrożenie sieciowej platformy hostingowej i komunikacyjnej dla zdigitalizowanej wiedzy wykorzystywanej przez badaczy, jednostki naukowe, studentów itp.