»

Szukanie zaawansowane


We wtorek 19 października br. odbyło się Zebranie Założycielskie Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej - ELKA..

Obowiązkowe szkolenie BHP nowo przyjętych studentów studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia 27 października – 9 listopada 2010 r.

Kompozytowe światłowody polimerowe domieszkowane jonami RE3+ – nowa generacja ośrodków aktywnych do zastosowań w źródłach światła na zakres widzialny

Celem prac, realizowanych w ramach projektu, jest opracowanie technologii wytwarzania oraz zbadanie właściwości luminescencyjnych nowego rodzaju materiałów aktywnych do zastosowań w źródłach światła na zakres widzialny.

Rekrutacja na studia stacjonarne pierwszego stopnia rozpoczynające się w semestrze letnim 2010/2011 (pierwszy dzień zajęć 21 lutego 2011 r.

Rekrutacja na studia stacjonarne drugiego stopnia rozpoczynające się w semestrze letnim 2010/2011 (pierwszy dzień zajęć 21 lutego 2011 r.

To już 9 sesja programu wymiany studentów ATHENS, w którym od roku 2006 uczestniczy Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych. Zajęcia odbywaja się w dniach 14-21 listopada 2010 r.

Inżynieria Internetu Przyszłości

Projekt dotyczy opracowania i przetestowania infrastruktury i usług dla nowych generacji sieci Internet, tj. Internetu IPv6 i Internetu Przyszłości (ang. Future Internet).

Zapraszamy studentki III, IV i V roku Politechniki Warszawskiej do udziału w edukacyjno-szkoleniowej Akademi „Kobiecy Akcent”, 18 listopada – 16 grudnia, Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki I Technik Informacyjnych.

Spotkanie z Davidem Lloydem, jednym z inicjatorów utworzenia studiów międzynarodowych w Coventry University, United Kingdom, 9 listopada 2010, godz. 10:15, Audytorium Centralne

FOTEH Fotonika i Technologie Terahercowe - Rozwój Wydziałowego Centrum Badawczego

„Fotonika i Technologie Terahercowe” to finansowany przez Unię Europejską projekt, którego rezultatem będzie rozwój na Wydziałowego Centrum Badawczego FOTEH. W skład Centrum FOTEH wejdzie 13 gruntownie zmodernizowanych lub stworzonych od podstaw laboratoriów badawczych wyposażonych w najnowocześniejszą aparaturę badawczą o wartości ponad 30 mln zł. Wspólny potencjał wszystkich laboratoriów stworzy na naukowej mapie Polski unikalne miejsce umożliwiające prowadzenie badań naukowych w obszarach fotoniki i technologii terahercowych.