Stypendia Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe

Stypendia za znaczące osiągnięcia  naukowe, artystyczne  lub  sportowe,  na rok akademicki 2020/2021 otrzymało czworo studentów z Wydziału Elektroniki i technik Informacyjnych.

Uroczyste spotkanie z laureatami Nagród Ministra Edukacji i Nauki - 19.02.2021 r.

Nagrodę za opracowanie i uruchomienie na  Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych PW  innowacyjnego programu studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku  Cyberbezpieczeństwo  otrzymał 16 osobowy zespół.

Inauguracja roku akademickiego 2020-2021 - semestr letni

Zapraszamy do wysłuchania wystąpienia  Dziekana Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych, prof. Michała Malinowskiego  oraz zapoznania się z zamieszczonymi informacjami organizacyjnymi.

Katalog_Zespoły badawcze_WEiTI PW

Katalog został opracowany przez Dział Badań i Analiz CZIiTT we współpracy z przedstawicielami Wydziału.

Zapisy na przedmioty w semestrze 2021L
Ebookpoint BIBLIO
ATHENS
Schemat rozwiązania, nad którym pracują naukowcy
Konkurs MON
Zdjęcie symbolizujące cyberbezpieczeństwo
Widok eksperymentu ALICE w CERN

W związku z Zarządzeniami Rektora PW: 
16/2020,   23/2020,   104/2020   oraz  6/2021  
obsługa studentów do 16 czerwca 2021 r. 
odbywa się wyłącznie za pośrednictwem komunikacji   mailowej lub telefonicznej!

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
    

  
Biblioteka WEiTI   

Współpraca i usługi

Internet Training Centre