Podczas seminarium uczelnianego, które odbyło się 4 grudnia br. zostały przedstawione szczegóły wniosku konkursowego Politechniki Warszawskiej, a także cele i zadania projektu Uczelnia Badawcza, który będzie realizowany na uczelni przez najbliższe sześć lat.   

Dołącz do nas! Weź udział w rekrutacji na studia stacjonarne pierwszego stopnia w semestrze letnim 2019/2020.

Seminarium poświęcone koncepcji kształcenia i założeniom programowym nowego kierunku.

Politechnika Warszawska ( Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych oraz Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych) wraz z 9 innymi uczelniami dołączyła w środę, 20 listopada br., do konsorcjum uczelni wyższych tworzących AI Tech (Akademia Innowacyjnych Zastosowań Technologii Cyfrowych)!

W tej zakładce przedstawiamy bieżące, najważniejsze sprawy prowadzone przez Dziekanat WEiTI

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

 

 

Biblioteka WEiTI