Szkolenie BHP dla studentów pierwszego semestru studiów I i II stopnia

Obowiązkowe szkolenie BHP nowo przyjętych studentów odbędzie się zgodnie z następującym harmonogramem:

 

Kierunek Data Godzina Sala
       
Informatyka 
(studia pierwszego i drugiego stopnia) 
24.10.2016 (poniedziałek) 14:00-16:00 133
       
Inżynieria Biomedyczna
(studia pierwszego i drugiego stopnia) 
25.10.2016 (wtorek) 12:00-14:00 133
       
Automatyka i Robotyka
(studia pierwszego i drugiego stopnia) 
26.10.2016 (środa) 8:00-10:00 164
       
Telekomunikacja
(studia pierwszego i drugiego stopnia)
26.10.2016 (środa) 14:00-16:00 133
       
Computer Science, Telecommunications
(studia pierwszego i drugiego stopnia)
3.11.2016 (czwartek) 16:00-18:00 105
       
Elektronika
(studia pierwszego i drugiego stopnia)
9.11.2016 (środa) 15:00-17:00 161

 

Obecność na szkoleniu jest obowiązkowa!!!

 

Z udziału w szkoleniu BHP zwolnieni są absolwenci studiów pierwszego stopnia na Wydziale, którzy zostali przyjęci na studia drugiego stopnia.