Przysposobienie Biblioteczne – kurs internetowy

UWAGA!

 

Wszyscy studenci 1 semestru studiów stacjonarnych I i II stopnia zobowiązani są do zaliczenia obowiązkowych zajęć z Przysposobienia Bibliotecznego w formie kursu internetowego.

 

Platforma edukacyjna e-kursu będzie otwarta dla studentów Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych TYLKO przez 3 DNI!     

  • 17 października (wtorek)
  • 18 października (środa)
  • 19 października (czwartek)

 

 Jak wygląda realizacja zajęć z przysposobienia bibliotecznego?

  

1. System USOS obsługuje zapisy studentów pierwszego semestru studiów stacjonarnych na zajęcia z Przysposobienia Bibliotecznego:

 

- wszyscy studenci zostają zapisani automatycznie w systemie USOS na zajęcia z Przysposobienia Bibliotecznego;

- automatycznie zostaje utworzone indywidualne konto dla każdego studenta na platformie edukacyjnej PW z dostępem do e-kursu;

- na indywidualny adres e-mail poczty studenckiej PW każdego studenta (w formacie numeralbumu@pw.edu.pl) automatycznie zostaną przesłane:

  • dane do logowania na indywidualne konto studenta na platformie edukacyjnej PW,
  • informacje o rozpoczęciu i ukończeniu e-kursu.

 

2. Informacja o zaliczeniu e-kursu jest automatycznie przekazywana do systemu USOS.