Aktualności

Konkurs o Nagrodę Siemensa – wydłużony termin przyjmowania zgłoszeń!

Politechnika Warszawska i Siemens Sp. z o. o. zapraszają naukowców, zespoły badawcze oraz absolwentów studiów I i II stopnia do udziału
w Konkursie o Nagrodę Siemensa.

Konkurs o Nagrodę Siemensa wyłania nietuzinkowe talenty spośród naukowców, zespołów badawczych oraz absolwentów studiów I i II stopnia z całej Polski. Zwycięskie projekty, które odpowiadają na potrzeby rynku
i gospodarki - poza nagrodą finansową - uzyskują szansę na wdrożenie i zastosowanie w praktyce
w ramach rozwiązań technologicznych firmy Siemens.

   

Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach:

  • dla naukowców i zespołów badawczych
  • dla absolwentów studiów I i II stopnia

Ze względu na sytuację epidemiczną organizatorzy podjęli decyzję o zmianie terminu przyjmowania zgłoszeń na 15 czerwca 2020 r.

   

Jakie są kryteria wyboru zwycięskich projektów?

Przede wszystkim zgodność z tematyką – określoną w regulaminie konkursu – oraz walory aplikacyjne, czyli możliwość zastosowania rezultatów badań w praktyce.

Naukowcy i zespoły badawcze mogą zgłaszać rozwiązania związane z zarządzaniem w przemyśle, elektrotechniką, transportem szynowym oraz zarządzaniem i sterowaniem ruchem. Ponadto przyjmowane są prace z zakresu zaawansowanych technologii ochrony środowiska, budowy maszyn, inżynierii materiałowej.

Do Konkursu można też zgłaszać prace dyplomowe absolwentów studiów I i II stopnia instytucji akademickich w zakresie automatyki i robotyki, a także elektrotechniki.

   

Jakie nagrody czekają na laureatów?

W Konkursie o Nagrodę Siemensa dla naukowców i zespołów badawczych:

  • nagroda promocyjna – 40 000 zł
  • nagroda badawcza – 30 000 zł.

W Konkursie o Nagrodę Siemensa dla absolwentów:

  • I Nagroda – 10 000 zł
  • II Nagroda – 5 000 zł
  • III Nagroda – 3 000 zł.

Nagrodą dla uczelni, z której wywodzą się laureaci konkursu dla absolwentów, będzie wyposażenie laboratorium.

  

Szczegóły dotyczące Konkursu dostępne są na stronach: