XV Konkurs o Nagrodę im. Witolda Lipskiego dla młodych polskich informatyków - zgłoszenia do 13 kwietnia 2019.

Rada Nagrody ogłasza piętnasty konkurs o Nagrodę im. Witolda
Lipskiego dla młodych polskich informatyków.
Podstawowym kryterium oceny i wyboru laureata Nagrody będzie
udokumentowany publikacjami dorobek naukowy kandydatów.

Sponsorem instytucjonalnym jest Polskie Towarzystwo Informatyczne.
Wiele wpłat pochodzi od osób prywatnych, najczęściej polskich informatyków pracujących za granicą. 

Wysokość nagrody w tegorocznym konkursie wynosi 12 tys zł (brutto).
Termin nadsyłania zgłoszeń: do 13 kwietnia 2019.

O nagrodę mogą ubiegać się osoby, które dnia 31 grudnia 2018 roku nie
przekroczyły 30. roku życia (lub 32. roku życia w przypadku kandydatów,
którzy korzystali z urlopów wychowawczych) i w dniu 31 marca 2019 roku
spełniają jeden z następujących warunków:

* są pracownikami, doktorantami lub studentami w krajowej szkole
wyższej, albo w krajowej instytucji, której jednym z celów statutowych
jest prowadzenie badań naukowych w dziedzinie informatyki,

lub
* otrzymały tytuł zawodowy lub stopień naukowy w takiej szkole lub
instytucji w ciągu poprzednich 12 miesięcy.

Zgłoszenia do konkursu należy przygotować według formularza
zamieszczonego na stronie Nagrody, gdzie podano też listę wymaganych
załączników.

Zgłoszenia i wszelką korespondencję dotyczącą Nagrody należy przesyłać
pod adres:
Nagroda im. Witolda Lipskiego
Fundacja Rozwoju Informatyki,
ul.Banacha 2,
02-097 Warszawa

Wszelkie pytania prosimy kierować pod adres nagroda@mimuw.edu.pl

Zachęcamy do odwiedzenia strony Nagrody .