Młody zespół naukowców z Instytutu Telekomunikacji laureatem w programie Lider X!

Tematem zwycięskiego projektu jest wytworzenie urządzeń do interrogacji czujników światłowodowych, bazujących na siatkach Bragga.

  

Laureatem i kierownikiem projektu jest Konrad Markowski, który wspólnie z Michałem Marzęckim i Łukaszem Chorchosem będą prowadzić badania w Zakładzie Systemów Telekomunikacyjnych. Projekt uzyskał dotację w wysokości 1 499 687,50 zł a prace badawcze mają potrwać 30 miesięcy, w okresie od stycznia 2020 roku do końca czerwca roku 2022.

  

Oprócz aspektów badawczo-naukowych, projekt ma również wymiar dydaktyczny. W realizację prac zaangażowana będzie również trójka studentów studiów inżynierskich, z Koła Naukowego „FiberTeam” – Juliusz Bojarczuk, Kacper Wojakowski oraz Piotr Araszkiewicz.

 

 

„Przy planowaniu prac badawczych zależało nam na stworzeniu warunków, w których młodzi ludzie posiadający już pewną wiedzą oraz wykazujący się zaangażowaniem w prace badawcze, a będący jeszcze na wczesnym etapie studiów, mieli szansę na zdobycie kompetencji naukowych. Jest to istotne z tego powodu, iż udział studentów w projekcie badawczym, pozwoli tym osobom na pewną stabilizację finansową oraz umożliwi rozwój zawodowy w ramach struktur Politechniki Warszawskiej oraz Wydziału, bez konieczności pracy poza uczelnią. Oprócz tego, takie założenie przyśpieszy proces osiągania dojrzałości naukowej przez tych młodych ludzi” – twierdzi kierownik projektu, Konrad Markowski.

  

Program LIDER ma charakter elitarny, a skierowany jest do przedstawicieli różnych dziedzin naukowych. W skali kraju jest przedsięwzięciem unikatowym, a zarazem komplementarnym w systemie finansowania nauki w Polsce. Tworzy on silne podstawy do wzmocnienia konkurencyjności polskiej nauki i nowego pokolenia polskich naukowców w skali europejskiej i światowej.  Wpisuje się też w światowy trend tworzenia nowych, ukierunkowanych instrumentów finansowania badań przez młodych naukowców. Program Lider jest realizowany przez NCBR od 2009 roku. W tegorocznej edycji programu o finansowanie badań ubiegało się ponad 200 zespołów naukowych z całej polski, z czego ponad 20 z Politechniki Warszawskiej.

 

Zespołowi zwycięskiego projektu serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w realizacji!