Aktualności

Złoty medal z wyróżnieniem za system monitorowania parametrów psychofizycznych pacjentów

Wynalazek "System Monitorowania parametrów psychofizycznych pacjentów w warunkach dynamicznych WBAN, oparty na technologiach mikroukładowych", opracowany w ramach projektu NCBR Nr PBS1/B3/13/2012 - BIOSIP został nagrodzony Złotym Medalem z wyróżnieniem.

Nagrodę przyznało jury 64. Światowych Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik BRUSSELS INNOVA 2015.

Targi stanowią czołową międzynarodową imprezę wystawienniczą w dziedzinie wynalazczości, poświęconą transferowi technologii i wdrażaniu postępu technicznego. Wszystkie prezentowane polskie wynalazki są zgłaszane do oceny przez jury.

Wykonawcami projektu po stronie Politechniki Warszawskiej są pracownicy, doktoranci oraz dyplomanci Instytutu Mikroelektroniki i Optoelektroniki Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych. Kierownikiem projektu po stronie Instytutu Mikroelektroniki i Optoelektroniki Politechniki Warszawskiej jest  prof. nzw. dr hab. inż. Witold Pleskacz.

   

Pragniemy przypomnieć, że to już drugi Złoty Medal dla zespołu projektowego BIOSIP, przyznany na prestiżowych targach międzynarodowych poświęconych innowacjom w nauce. 

   

Serdecznie gratulujemy sukcesów! 

Więcej informacji o projekcie znajdą Państwo tutaj.

   

       

    

  

  

  

  

  

   

    

   

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

   

  

   

   

   

   

  

    

     

     

     

      

*Na zdjęciu tytułowym fragment płyty uruchomieniowej PCB układu scalonego BS1 z procesorem ADELIT.