Ogłaszamy wyniki rekrutacji na studia II stopnia!

Poniżej publikujemy listy osób zakwalifikowanych na studia II stopnia w semestrze zimowym 2017/2018 na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych:

 

Automatyka_robotyka (pdf, 113,82 kB)
ComputerScience (pdf, 111,88 kB)
Elektronika_specjalnosci (pdf, 128,45 kB)
Informatyka_specjalnosci (pdf, 133,89 kB)
Inzynieria_biomedyczna (pdf, 111,17 kB)
Telekomunikacja_specjalnosci (pdf, 121,92 kB)