Rekrutacja na studia stacjonarne pierwszego stopnia w roku akademickim 2020/2021

   
Zgłoszenia kandydatów ( zapisy internetowe ) na studia stacjonarne pierwszego stopnia rozpoczynające się w semestrze zimowym 2020/2021 są przyjmowane w okresie  od 1 lipca 2020 r. do 12 sierpnia 2020 r.
    

Uwaga!

Przyjęcia na stacjonarne studia pierwszego stopnia, zarówno w języku polskim jak też w języku angielskim, na  Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych , odbywają się
co semestr. Rekrutacja na semestr zimowy, który rozpoczyna się w październiku jest prowadzona latem, a rekrutacja na semestr letni, który rozpoczyna się w lutym jest prowadzona zimą. 

  

Tabela 1. Limity miejsc na stacjonarne studia pierwszego stopnia w semestrze zimowym 2020/2021.

Kierunek Liczba miejsc
Automatyka i robotyka 60
Cyberbezpieczeństwo 60
Elektronika 150
Informatyka 150
Inżynieria biomedyczna 45
Inżynieria Internetu rzeczy 30
Telekomunikacja 150
Computer Science (studia w jęz. angielskim, obowiązuje dopłata ) 30
Telecommunications (studia w jęz. angielskim, obowiązuje dopłata ) 30

   

Zgłoszenia kandydatów ( zapisy internetowe ) odbywają się w terminie  od 1 lipca 2020 do 12 sierpnia 2020 r.  Zainteresowani kandydaci powinni zarejestrować się  w portalu rekrutacyjnym PW  i dokonać opłaty rekrutacyjnej nie później niż w dniu 12 sierpnia 2020 r.

Pierwsza tura kwalifikacji kandydatów odbędzie się w dniu  18 sierpnia 2019 r. , a zakwalifikowani kandydaci mają obowiązek w terminie od 19 do 20 sierpnia do godz. 15:00 załączyć na IKR (indywidualne konto kandydata) skan/zdjęcie świadectwa maturalnego. Niezałączenie ww. dokumentu w terminie oznacza brak zainteresowania kandydata podjęciem studiów na tym kierunku, na którym został zakwalifikowany.

W terminie od 19 do 20 sierpnia, do godz. 15:00  kandydaci znajdujący się na listach rezerwowych  mogą zadeklarować w portalu rekrutacyjnym, chęć udziału w II turze kwalifikacji

  

Tabela 2. Harmonogram rekrutacji na stacjonarne studia pierwszego stopnia rozpoczynające się
w semestrze zimowym 2020/2021.

Przyjęcia na studia  Rejestrowanie kandydatów Ogłoszenie wyników Załączanie na IKR
skanu/zdjęcia
świadectwa maturalnego
Tura 1 od 01.07.2020 do 12.08.2020 18.08.2020 od 19.08.2020 do 20.08.2020 
(do godz. 15:00)

  

Uwaga!

Jeżeli po przeprowadzeniu pierwszej tury kwalifikacji kandydatów pozostaną wolne miejsca w wyniku niezłożenia dokumentów przez część zakwalifikowanych osób, a kandydaci znajdujący się na listach rezerwowych wyrażą chęć uczestniczenia w drugiej turze kwalifikacji (zaznaczając odpowiednią opcję w portalu rekrutacyjnym), to zostanie przeprowadzona druga tura, a potem – być może trzecia tura kwalifikacji kandydatów - na tych samych zasadach, tzn. tylko na pozostałe wolne miejsca i tylko spośród kandydatów znajdujących się na listach rezerwowych, o ile zaznaczą odpowiednią opcję
w portalu rekrutacyjnym.

   

Tabela 3. Harmonogram drugiej i ewentualnie trzeciej tury kwalifikacji kandydatów.

Przyjęcia na studia    Rejestrowanie chęci udziału 
kandydatów w kolejnej turze 
kwalifikacji
Ogłoszenie wyników Załączanie na IKR
skanu/zdjęcia
świadectwa maturalnego
(nie dotyczy kandydatów zakwalifikowanych
w I turze, którzy załączyli dokumenty
w terminie obowiązującym wcześniej)
Tura 2 od 19.08.2020 do 20.08.2020
(do godz. 15:00)
21.08.2020 od 24.08.2020 do 25.08.2020 
(do godz. 15:00)
Tura 3 od 24.08.2020 do 25.08.2020
(do godz. 15:00)
26.08.2020 od 27.08.2020 do 28.08.2020 
(do godz. 15:00)

   

Uwaga!

Oryginały wszystkich wymaganych dokumentów należy okazać na wydziale zakwalifikowania
w terminie, który zostanie podany na stronie dla kandydatów, po decyzji Rektora o dopuszczeniu osobistych wizyt kandydatów w dziekanatach wydziałów.